Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Think To Do Tank, organizacja pozarządowa działająca w obszarze wspierania rozwoju innowacji i implementacji zmian systemowych
w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Integracja,
Kompetencja i Współpraca

INNOWO nie tylko pracuje z różnymi grupami interesariuszy, ale inspiruje i skłania do współpracy jak największą liczbą partnerów. Staramy się wykorzystywać innowacje, aby wytyczać nowe lepsze drogi do zrównoważonej przyszłości.