Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce

INNOWO jest organizatorem cyklu debat pn. „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce”.

W czasie cyklu czterech debat będziemy chcieli dyskutować z podmiotami branży budowlanej, regulatorami i światem akademickim nad praktycznymi rozwiązaniami dla sektora budowlanego, które mogą wesprzeć implementację koncepcji cyrkularnych w tym obszarze. W czasie spotkań skupimy się na omówieniu dostępnych już narzędzi technicznych, zidentyfikujemy bariery we wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań w budownictwie w Polsce, zasugerujemy rekomendacje regulacji i standardów branżowych.


Jako efekt tych debat chcemy stworzyć platformę wymiany doświadczeń między podmiotami rynku budowlanego e celu zaprezentowania wykorzystywanych już rozwiązań. Mamy nadzieję, że nasze spotkania przyczynią się do wsparcia procesu transferu technologii w branży budowlanej. Dodatkowo dyskusje dadzą możliwość zidentyfikowania, a także promowania zmian regulacyjnych i społecznych, które mogą przyczynić się do efektywnej implementacji zrównoważonego budownictwa w Polsce.


Cykl debat “Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce” da możliwość wymiany poglądów i zasugerowania konkretnych rozwiązań, tak aby bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów mogło przynieść długoterminowe korzyści nie tylko dla firm sektora budowlanego, ale także dla środowiska naturalnego i ogółu społeczeństwa.

Wnioski z dyskusji zostaną ujęte w raporcie z debat zaprezentowanym w czasie ogólnopolskiej konferencji.

Partnerem projektu jest Synthos.