Circular Cities

Circular Cities Program to program realizowany wspólnie przez Polish Circular Hotspot oraz Metabolic przy współfinansowaniu Fundacji MAVA.

W ramach projektu Circular Cities opracowano praktyczne, gotowe do wdrożenia strategie cyrkularne dla Lublina, Krakowa i Gdańska. Celem programu było przygotowanie analizy aktualnego przepływu odpadów w mieście i zbudowaniu strategii transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej. W ramach ponad rocznego projektu, finansowanego przez Fundację MAVA, przeprowadzono szereg analiz i konsultacji z lokalnymi społecznościami. Dokonano analizy zrównoważonego rozwoju, w tym analizy przepływu materiałów w kluczowych sektorach, ocenę interesariuszy i analizę przestrzenną, aby zidentyfikować praktyczne rozwiązania, które mogą wspierać transformację miast partnerskich w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W kolejnym etapie zidentyfikowano mierzalne wskaźniki dopasowane do wizji rozwoju miasta.  Sporządzona została mapa typologii przestrzennej oraz lista konkretnych interwencji. W efekcie powstały długofalowe strategie cyrkularne, obejmujące różne obszary zarządzania miastem oraz gotowe do wdrożenia plany działania dla Krakowa, Lublina i Gdańsk.

Mamy nadzieję, że dzięki programowi miasta te zbudują zrównoważone strategie, które przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania zasobów oraz zachowania ich wartości ekonomicznej w jak najdłuższym horyzoncie czasowym. Te wspólnie wypracowane strategie cyrkularne nie tylko ograniczą negatywne oddziaływanie na środowisko działaności człowieka, ale pozwolą także na osiągnięcie zysków finansowych, wygenerowanie nowych możliwości biznesowych i nowych perspektyw dla rozwoju miast.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi strategiam!