2019-01-03

INNOWO dla Polskiej Grupy Raka Płuca

INNOWO w partnerstwie z Polska Grupą Raka Płuca przeanalizuje koszty całkowite występowania raka płuca w Polsce. Ocenie poddane zostaną lata 2012, 2015 i 2017, czyli okresy, w których może już być widoczny efekt gospodarczy wprowadzenia na rynek innowacyjnych terapii.