Polish Circular Hotspot

Polish Circular Hotspot (www.circularhotspot.pl) to publiczno-prywatna platforma skupiająca podmioty, być może na co dzień ze sobą konkurujące, ale które dzięki kooperacji i dostępowi do wspólnych zasobów mogą osiągnąć więcej zarówno dla rozwoju idei gospodarki obiegu zamkniętego jak i dla własnych interesów.

Misją Circular Hotspot jest wspieranie światowej społeczności, biznesu, miast i rządów w transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej poprzez praktyczne i skalowalne rozwiązania, które pomogą rozwiązać największe wyzwanie ludzkości jakim są kurczące się zasoby naturalne.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty - biznes, organizacje pozarządowe, administrację, samorząd, naukowców!

http://circularhotspot.pl/pl/dolacz-do-nas