Polish Circular Week

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju jest głównym organizatorem i liderem incjatywy Polish Circular Week. W 2018 roku odbył się po raz pierwszy, a już dzis zapraszamy na Circular Week 2019, który będzie mieć zasięg międzynarodowy.

Zrównoważona produkcja i konsumpcja to główne założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Starajmy się żyć i rozwijać, aby produkować jak najmniejszą ilość odpadów. Wspólnymi siłami możemy przyczynić się do poprawy stanu naszego środowiska, do lepszego wykorzystywania zasobów i do zrównoważonego wzrostu społeczno- gospodarczego. Polish Circular Week to cykl wydarzeń, które mają na celu edukację i promocję postaw, zachowań i rozwiązań z obszaru gospodarki cyrkularnej.