Value Based Healthcare

Value Based Healthcare to ochrona zdrowia w oparciu o wartość, gdzie premiowane są wyniki i jakość oferowanych usług przez placówki medyczne. Jest to koncepcja w której płaci się za określony efekt terapeutyczny, a nie tyko za wykonane usługi. Pacjent ma też ma możliwość sprawdzenia, które placówki wykonują jakiego rodzaju zabiegi i które z tych jednostek oferują zabiegi najwyższej jakości.

W celu wprowadzenie tej koncepcji do systemu potrzebne jest w pierwszej kolejności wdrożenie odpowiedniego raportowania, rejestrów i  zbierania danych, które pozwolą na wyliczenie odpowiednich wskaźników. Dzięki temu będzie można optymalizować procesy oraz przyczynić się do zwiększenia efektywności kosztowej.

Innowo, zajmując się analizą kosztów w ochronie zdrowia, aktywnie wspiera implementację VBH do systemu. Jesteśmy jednym z pierwszych interesariuszy powołania Koalicji "WARTOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA", której celem jest promocja koncepcji Value Based Healthcare, podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki i płacenia za efekt. Koalicja jest platformą dialogu i wymiany doświadczeń ze wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.  

Dołożymy wszelkich starań, aby ta idea stała się już wkrótce codzienną praktyką.