Dr inż. Agnieszka Sznyk

dr inż. Agnieszka Sznyk – Prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF. Autorka licznych raportów i artykułów m.in. „Innowacje 2015”, „Opracowanie metodyki i identyfikacja wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki Polski w ujęciu regionalnym”, „Metodologia dopasowania cyrkularnych modeli biznesowych do priorytetowych sektorów wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce”, „Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, „Metody pomiaru innowacji społecznych”. Inicjatorka i koordynatorka Polish Circular Hotspot, platformy mającej na celu podejmowanie działań i łączenie różnych grup interesariuszy na rzecz zmian cyrkularnych w Polsce. W ramach Polish Circular Hotspot pracuje nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki. Współpracuje z firmami przy wypracowywaniu strategii transformacji modeli biznesowych w kierunku cyrkularnym.

Realizuje liczne projekty we współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz implementacji strategii cyrkularnych dla miast, m.in. wspólnie z Fundacją Metabolic jest liderem projektu Circular Cities w ramach którego realizowany jest skan 3 polskich miast pod kątem ich cyrkularności i możliwości zamykania obiegów.

Członek Grupy Koordynującej przy European Circular Economy Stakeholder Platform, inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego.

Ekspert grupy roboczej ds. gospodarki obiegu zamkniętego Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych m.in. w ramach Horyzontu 2020. Była członkiem konsorcjum międzynarodowego projektu R2PI tRansition from linear 2 circular: Policy and Innovation - trzyletni projekt w ramach programu Horizon 2020.

Jest inicjatorką i koordynatorką międzynarodowego projektu Circular Week, kampanii edukacyjnej mającej na celu podniesienie świadomość społecznej na temat zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Zajmuje się również public relations i komunikacją. Uhonorowana nagrodą Protona za najlepszego specjalistę PR w sektorze organizacji pozarządowych.

 

« wróć