2019-05-15

Warsztat nt wdrożenia koncepcji Value Based Helathcare do polskiego systemu ochrony zdrowia

Czy polski system ochrony zdrowia jest gotowy na wdrożenie VBH i jakie są główne szanse i bariery przy jego implementacji? To główne pytania na jakie starali się odpowiedzieć uczestnicy warsztatu współorganizowanego przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej.


Spotkanie rozpoczęła prezentacja Herb Ribanda, który jest międzynarodowym doradcą w zakresie polityki zdrowotnej. Obecnie związany z Uniwersytetem w Standfordzie, przez wiele lat pracował na stanowiskach zarządczych w takich firmach jak Amgen czy Medtronic.

Prezentacja była punktem wyjścia do dyskusji, podczas której podkreślono kilka kluczowych kwestii dla wdrożenia VBH w Polsce.

Potrzeba wdrożenia VBH
Pierwszym i podstawowym wnioskiem z dyskusji jest to, że musimy mieć świadomość, że chociaż możemy utrzymać obecny stan w opiece zdrowotnej w Polsce, to jest to system daleki od optymalnego. Opieka zdrowotna oparta na VBH pozwala zwiększyć standardy zdrowotne, dostęp do systemu, stymuluje innowacje, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności finansowej.

Możliwe spory
Można zapytać, dlaczego nie popierać tej koncepcji? Podobnie jak w przypadku wszystkich zmian status quo, z pewnością znajdą się osoby, które uznają koncepcję opieki zdrowotnej opartą na VBH za utopijną lub niepasującą do bieżących warunków. Mogą to być praktycy, którzy nie lubią oceniać wyników swoich usług lub managerowie szpitali, którzy przy systemie opartym na VBH mogliby mieć trudność z pozyskaniem finansowania na nieefektywne, ale do tej pory standardowe procesy, np. procedury szpitalne zamiast ambulatoryjne.

Implementacja ewolucyjna 
Jednym ze sposobów, aby odpowiedzieć na te głosy, jest stopniowe działanie, a nie pośpiech i natychmiastowe działanie na dużą skalę. Najpierw powinniśmy zacząć od podniesienia świadomości wśród decydentów i stworzyć dobrze przemyślane i ukierunkowane programy pilotażowe. Opieka zdrowotna oparta na VBH powinna mówić sama za siebie, a wyniki są dowodem, że jest to niezwykle cenna koncepcja. Niektórzy uczestnicy warsztatów sugerowali skupienie się w działaniach na konkretnej jednostce chorobowej, w której specjalizacja już się rozpoczęła, np. leczenie nowotworu płuca, operacja zaćmy itp. Wybór musi opierać się na oczekiwanych rezultatach płynących z wdrożenia tej koncepcji, biorąc pod uwagę dotychczasowe problemy z konkretnymi obszarami opieki zdrowotnej i zaangażowanie interesariuszy.

Popularyzacja VBH 
VBH zyskuje coraz większą popularność zarówno w Europie jak i na innych kontynentach. Polska musi zdecydować, czy dołączyć do awangardy tych krajów i tym samym zrobić krok do przodu, czy pozostać przy obecnym nieoptymalnym systemie. Jak pokazała dyskusja, wybór pierwszej opcji jest drogą do większej konwergencji z wysoko rozwiniętymi państwami, nie tylko w zakresie opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia obywateli, ale także pod względem ekonomicznym w perspektywie długoterminowej.


Wezwanie do działania
Wdrożenie VBH wymaga stopniowych działań. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy czekać, aż zmiany nastąpią spontanicznie. Pierwszym krokiem jest podniesienie świadomości wśród decydentów, społeczeństwa i współdziałanie z innymi zainteresowanymi stronami. Ogólny ton debaty oraz konkluzje jakie padły podczas spotkania, jak np. podjęcie rozmów w celu zainicjowania współpracy między inicjatywą All.Can, Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, zwiastują, że w najbliższej przyszłości będzie podejmowanych jeszcze więcej projektów, które bez wątpienia wykorzystają ogromne możliwości VBH.