2019-06-07

Forum Circular Economy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

6 czerwca w Warszawie odbyło się Forum Circular Economy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które zorganizował Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju razem z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Forum odbyło się  w ramach Polish Circular Hotspot.


Podczas spotkania samorządowcy z całej Polski mieli okazję wymienić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu circular economy. 


Jak pokazują dobre praktyki krajów Europy Północnej i Skandynawii gospodarka obiegu zamkniętego to nie chwilowa moda, a kierunek, od którego nie ma już dziś odwrotu. W tym procesie istotne jest wsparcie instytucji oraz edukacja, a samorządy są kluczowymi partnerami, mogą nie tylko same implementować innowacyjne rozwiązania, ale także inspirować do zmian. Samorządy, ze swymi zasobami ludzkimi i technologicznymi, mają zdolność lepszego identyfikowania i wdrażania rozwiązań cyrkularnych, gdyż są bliżej problemów i najlepiej znają lokalne uwarunkowania. Dzięki temu JST mogą stać się liderami w procesie transformacji z gospodarki liniowej na cyrkularną, a co za tym idzie przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i podnoszenia poziomu życia mieszkańców.


Podczas Forum była okazja do pokazania jak na poziomie samorządu można wprowadzać konkretne rozwiązania cyrkularne. Spotkanie miało wielosektorowy charakter – poruszone zostały kwestie gospodarki odpadami, energii odnawialnej, zrównoważonego budownictwa, walki ze smogiem, edukacji społeczeństwa.


W części warsztatowej przedsiębiorcy posiadający technologie cyrkularne (Eco Tech System, Eneris, Geo Solar, Ikea, Flytronic, Signify, Suez, Symbiona) przedstawili konkretne rozwiązania swoich firm oferowane samorządom.