2019-06-07

Scaling up the city

Podczas World Circular Economy Forum 2019 w Helsinkach została zorganizowana sesja towarzysząca poświęcona gospodarce cyrkularnej w miastach. Przedstawiciele ośmiu hotspotów z całego świata, w tym Polish Circular Hotspot, poprowadzili warsztaty dla uczestników Forum. Prezes INNOWO, dr Agnieszka Sznyk poprowadziła sesję poświęconą roli instytutów w intensyfikowaniu znaczenia gospodarki cyrkularnej w miastach.