2019-06-11

Program Circular Cities

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozowoju podpisał porozumienie o współpracy z Metabolic. Porozumienie dotyczy  projekt Circular Cities, który ma na celu przeprowadzenie skanu czterech polskich miast. Dzięki temu programowi miasta z Polski dołączą do elitarnego grona cyrkularnych miast na całym świecie.

Celem projektu jest pomoc w przygotowaniu analizy aktualnego przepływu odpadów w mieście i zbudowaniu strategii transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej.

Projekt finansowany jest z funduszy Fundacji MAVA.

http://circularhotspot.pl/pl/miasta-i-regiony