2019-06-12

Circular Week 2019

W dniach 7-13 października br., po raz drugi w Polsce, a po raz pierwszy w międzynarodowym gronie organizujemy Circular Week. 


Już dziś dołącz do nas jako partner lub organizator wydarzenia!


W zeszłym roku w całej Polsce zorganizowaliśmy cykl wydarzeń angażujących różne grupy interesariuszy w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. W tym roku Circular Week będzie mieć zasięg międzynarodowy, równocześnie w różnych miejscach Europy podjęte zostaną inicjatywy, poprzez które będziemy propagować idee zrównoważonego rozwoju.


Celem Circular Week jest promowanie zrównoważonych postaw i zachowań konsumentów, wspieranie cyrkularnych modeli biznesowych i nawiązywanie współpracy między zainteresowanymi stronami.


Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać, że ochrona środowiska jest priorytetem, ale trzeba pokazywać co każdy z nas może konkretnie zrobić by dołożyć swoją cyrkularną cegiełkę. I właśnie w ramach całego Tygodnia przybliżymy konsumentom działania jakie mogą podejmować, by produkować jak najmniej odpadów, a przy tym nie rezygnować z komfortu życia. Znakomitą okazją do tego będą warsztaty dot. zrównoważonej mody, ograniczenia marnotrawienia żywienia, recyclingu.


Przedsiębiorcom pokażemy jak przejść z linearnego na cyrkularny model biznesowy, jak wdrażać zrównoważone produkty/usługi. Circular Week ma umożliwić nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Chcemy też zaprezentować rozwiązania legislacyjne, które zachęcą firmy do przestawiania swoich linearnych modeli biznesowych na cyrkularne rozwiązania.


Głównym celem Circular Week jest zaangażowanie jak największej liczby osób, firm i instytucji w promowanie i wdrażanie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Każdy może zostać współorganizatorem Międzynarodowego Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a podejmowane inicjatywy mogą przybrać formę np. platformy wymiany towarów, kawiarenek naprawczych, warsztatów , happeningów, działań z zakresu ekonomii współdzielenia itp.


Wszelkie inicjatywy podejmowane będą równocześnie w całej Europie, a każdy dzień tygodnia będzie poświęcony innemu tematowi.
Poniedziałek: Budownictwo/Przemysł 4.0/ Energia
Wtorek: Opakowania/tworzywa sztuczne/ żywność 
Środa: Tekstylia/ e-waste 
Czwartek: Cyrkularne miasta
Piątek: MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS 


Kulminacyjnym wydarzeniem będzie Mazovia Circular Congress (11 października) współorganizowany przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Kongres będzie spotkaniem polskich i międzynarodowych ekspertów oraz praktyków z obszaru gospodarki cyrkularnej.
 

Chcemy włączyć jak najwięcej osób i instytucji we wdrażanie i propagowanie gospodarki obiegu zamkniętego - każdy może zostać współorganizatorem Circular Week. Zbieramy wszelkie inicjatywy związane z tą koncepcją, umieszczamy je na mapie wydarzeń (www.circularweek.org) oraz promujemy w ramach Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Jeżeli chcesz zostać partnerem/patronem wydarzenia skontaktuj się z nami: contact@circularweek.org