2019-06-17

9. edycja Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu

Eksperci dyskutowali podczas Forum m.in. na temat optymalnego i realnego sposobu zbierania danych, metod ich zabezpieczenia, jakości danych oraz ich wykorzystania do oceny efektywności interwencji medycznych, a także o potencjalnych efektach wykorzystania RWE dla społeczeństw i interesariuszy w sektorze ochrony zdrowia.

W Forum udział wzięła dr Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO, która zaznaczyła, że tylko dzięki odpowiednim danym można podejmować właściwe działania, więc trzeba zacząć od poprawy raportowania danych.

- Bardzo wielu informacji nadal brakuje, a bez nich trudno podejmować decyzje dotyczące całego systemu ochrony zdrowia – mówiła i dodała, że decydenci powoli zaczynają słuchać argumentów o kosztach pośrednich.