2019-06-25

Leczenie biologiczne a prawa pacjenta_konferencja prasowa

24 czerwca br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęconą omówieniu wniosków z monografii pt. „Leczenie biologiczne a prawa pacjenta” oraz aktualnych wyzwań systemowych związanych z wdrażaniem do praktyki klinicznej leków biologicznych w naszym kraju. 

Organizatorem był Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, a w debacie udział wzięli:

•    prof. dr hab. Marek Świerczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
•    Paweł Grzesiewski, Dyrektor Departamentu Prawnego, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
•    Monika Zientek, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”
•    dr hab. n. med. Renata Duchnowska, Wojskowy Instytut Medyczny 
•    Mecenas Monika Duszyńska
•    prof. dr hab. n. med. Ivan Kocić, Gdański Uniwersytet Medyczny
•    prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
•    Irena Rej, Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska“
 

Komunikat prasowy