2019-06-30

Value based healthcare - nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia_raport otwarcia

Raport otwarcia „Value based healthcare - nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia” powstał w ramach projektu realizowanego przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej i Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce. Raport powstał pod redakcją naukową prof. dr hab. Eweliny Nojszewskiej SGH oraz prof. dr hab. Jana Walewskiego COI. Patronat nad projektem objęło Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Uczestnicy spotkania postarają się odpowiedzieć na pytania czy polski system jest gotowy na koncepcję VBHC i jakie mierniki jakości, wskaźniki powinny być stosowane oraz kto je powinien zidentyfikować i zdefiniować. omówiona zostanie rola technologii lekowych i nielekowych na rzecz poprawy efektywności systemu i przedstawione zostaną kolejne praktyczne etapy rozwoju i wdrożenia koncepcji VBHC. 

W dyskusji udział wezmą:

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska- Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Prof. dr hab. Marcin Czech, Szkoła Biznesu, Politechnika Warszawska
Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Prof. dr hab. n. o zdrowiu Adam Fronczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej –Curie
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej –Curie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii (tbc)
Prof. dr hab. n. ekon. Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr n. med. Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Prof. dr hab. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej –Curie
Dr n. med. Bernard Waśko, Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia