2019-06-20

Prezentacja w Komisji Europejskiej raportu "Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce"

19 czerwca br. w Brukseli miało miejsce spotkanie przedstawicieli Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO z przedstawicielami Komisji Europejskiej (KE) z Dyrektoriatu Generalnego ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw zajmujących się regulacjami branży budowlanej.

Przedmiotem spotkania była prezentacja raportu Instytutu INNOWO pt. "Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce" oraz dyskusja nad głównymi wnioskami raportu. Przedstawiciele KE byli szczególnie zainteresowani diagnozą obecnych barier wdrożenia budownictwa cyrkularnego w postaci braku ekonomicznego efektu skali dla produktów cyrkularnych, rozdzielenia roli inwestora i właściciela, regulacji i rzeczywistego ich egzekwowania, braku śledzenia strumieni odpadów budowlanych, negatywnej percepcji ponownego wykorzystania materiałów i części budowlanych oraz niskiej świadomości interesariuszy. Ogromną rolę w pokonaniu zidentyfikowanych barier mają właśnie władze publiczne, w szczególności wprowadzając regulacje obniżające asymetrię informacji między inwestorem a użytkownikiem oraz zwiększające skalę zielonych zamówień publicznych w budownictwie. O ile druga z tych kwestii jest w większym stopniu domeną poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, o tyle regulacje nt. zwiększenia przejrzystości sektora budowlanego oraz zmniejszenia asymetrii informacji jest tematem, którym KE interesuje się dogłębnie, co w niedalekiej przyszłości może przełożyć się na konkretne regulacje odnośnie wykazywania charakterystyki budynku pod kątem jego cyrkularności. Już obecnie tego typu działania widoczne są w niektórych krajach Unii.

Dotychczas Komisja Europejska skupiała się przede wszystkim na niezobowiązujących rekomendacjach takich jak np. Circular Economy Principles for Designing Buildings czy EU Construction and Demolition Waste Protocol and Guidelines. Obecnie jest jednak gotowa aby rozpocząć proces wprowadzania twardszych regulacji, zaś rekomendacje, które przedstawił Instytut INNOWO w tym temacie spotkały się z wielkim zainteresowaniem. Przedstawiciele KE oraz INNOWO wyrazili chęć współpracy we wprowadzaniu koncepcji cyrkularnych w sektorze budowlanym, w tym zaproponowano szereg konkretnych wydarzeń, które odbędą się jeszcze w bieżącym roku (również podczas Polish Circular Week 2019).

Raport do pobrania.