2019-07-10

Value Based Healthcare - raport otwarcia

Współczesna medycyna stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wdrożenie modelu Value Based Healthcare. By przebiegało ono jak najefektywniej, niezbędna jest współpraca wszystkich interesariuszy systemu. Ta myśl przewodnia towarzyszyła tworzeniu raportu „Value based healthcare – nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia”. Opracowanie to jest wynikiem działań jakie prowadziły Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej (PKMP), Instytut Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO i Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w obszarze wdrożenia jakości w ochronie zdrowia. 


Raport zawiera analizę sytuacji wyjściowej, w tym wyzwań stojących przed służbą zdrowia, będących wynikiem starzenia się społeczeństwa i wzrostu częstotliwości występowania chorób przewlekłych. Ich wpływ na koszty funkcjonowania systemu jest niebagatelny. Według raportu 2019 Global health care outlook przygotowanego przez Deloitte wydatki na opiekę zdrowotną będą dynamicznie rosły w nadchodzących latach. Zakłada się, że w najbliższej perspektywie (2017-2022) to tempo wyniesie 5,4% rocznie, dzięki czemu nakłady na ten sektor osiągną pułap 10 bln USD globalnie. W przygotowanym opracowaniu nt. VBHC znajdują się przykłady najlepszych praktyk krajów, które dzięki wdrożeniu tego modelu dobrze zarządzają zarówno kosztami jak i osiągają wysokie efekty leczenia. W raporcie znalazły się także rekomendacje działań, których powodzenie jest uwarunkowane współpracą między podmiotami zajmującymi się innowacyjnymi i nowoczesnymi metodami ochrony zdrowia zarówno od strony technicznej, stricte medycznej, jak i systemowej.

Informacja prasowa

Raport do pobrania