2019-08-27

Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych na rzecz monitoringu legalnych i nielegalnych składowisk odpadów

Właściwa gospodarka odpadami komunalnymi ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju regionu, jednocześnie zaniedbania w procesie monitoringu procesu utylizacji odpadów mogą mieć poważne konsekwencje dla jakości lokalnego środowiska oraz zdrowia mieszkańców.  


Odpowiadając na wyzwania Jednostek Samorządu Terytorialnego związane z gospodarką odpadami Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) rozpoczyna prace w ramach DroneLabu Środowisko nad potencjałem wykorzystania technologii Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) na rzecz skutecznego monitoringu legalnych i nielegalnych składowisk odpadów. 


Nowy proces, w ramach DroneLabu Środowisko, zainaugurowany zostanie warsztatem pn. Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych na rzecz monitoringu składowisk odpadów, odbywającym się podczas organizowanej 29 sierpnia 2019 roku Konferencji DRONY – Prawo, Technologia, Usługi 


Uczestnicy sesji warsztatowej będą mieli okazję wziąć udział w aktywnej, moderowanej dyskusji mającej na celu omówienie:  
•    ryzyk związanych z zatruwaniem środowiska (wycieki, odory, pożary, etc.), w tym ryzyk specyficznych dla legalnych i nielegalnych składowisk odpadów,
•    kluczowych wyzwań związanych z monitoringiem legalnych oraz nielegalnych składowisk odpadów, przed którymi stoją samorządy lokalne, 
•     wymogów prawnych związanych z właściwym monitoringiem składowisk, oraz
•    działań instytucji kontrolnych mających na celu poprawę monitoringu składowisk. 

Celem spotkania jest analiza obecnej sytuacji oraz zainaugurowanie procesu prowadzącego do opracowania nowej usługi z wykorzystaniem BSP, odpowiadającej na aktualne potrzeby samorządu lokalnego.