2019-09-08

Value based healthcare – finansowanie w oparciu o efekt terapeutyczny na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Trzeciego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się panel dyskusyjny podsumowujący Forum Ochrony Zdrowia na temat Value Based Healthcare w oparciu o raport przygotowany przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej  i INNOWO. Dr Beata Jagielska, Prezes PKMP podkreślała znaczenie współpracy, koordynacji opieki nad pacjentem oraz wykorzystywania technologii nielekowych w skutecznym wdrażaniu tej koncepcji do systemu. Partnerami panelu były firmy Medtronic i MSD. 

W panelu udział wzięli:

•    Maciej Banach, Dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Polska
•    Joanna Chorostowska–Wynimko, Członek Zarządu, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Polska
•    Małgorzata Gałązka–Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Polska
•    Beata Jagielska, Prezes Zarządu, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Polska
•    Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektorat Sanitarny, Polska
•    Tomasz Prystacki, Fresenius Medical Care Polska, Prezes Zarządu, Polska


VBHC to nowe spojrzenie na system ochrony zdrowia, bez którego nie może być mowy o dalszym rozwoju. Niezbędne są działania na rzecz zdefiniowania efektu zdrowotnego i przypisania mu określonych mierników. Powinny być one zaplanowane w perspektywie długofalowej, we współpracy z ekspertami z wielu różnych dziedzin. 


Raport zawiera analizę sytuacji wyjściowej, w tym wyzwań stojących przed służbą zdrowia, będących wynikiem starzenia się społeczeństwa i wzrostu częstotliwości występowania chorób przewlekłych. Ich wpływ na koszty funkcjonowania systemu jest niebagatelny. W przygotowanym opracowaniu nt. VBHC znajdują się przykłady najlepszych praktyk krajów, które dzięki wdrożeniu tego modelu dobrze zarządzają zarówno kosztami jak i osiągają wysokie efekty leczenia. W raporcie znalazły się także rekomendacje działań, których powodzenie jest uwarunkowane współpracą między podmiotami zajmującymi się innowacyjnymi i nowoczesnymi metodami ochrony zdrowia zarówno od strony technicznej, stricte medycznej, jak i systemowej. 


Eksperci w czasie panelu podkreślali, że w celu skutecznego wdrożenia nowej koncepcji konieczna jest współpraca wszystkich interesariuszy. Nie jest to jednak warunek wystarczający. Podstawowym narzędziem wdrażania VBHC powinny być pilotaże i działania skupione na obszarach terapeutycznych, które swoim charakterem najbardziej sprzyjają wprowadzaniu tej koncepcji, odznaczające się np. wysokim stopniem informatyzacji oraz adaptacyjności. Paneliści zgodzili się, że konieczne są zmiany w kierunku opieki koordynowanej i monitorowania efektów leczenia, które zmierzają do systemu pacjentocentrycznego. Co za tym idzie, zmiany te prowadzą do osiągnięcia lepszego efektu zdrowotnego, który jest jednocześnie bardziej efektywny kosztowo dla samego systemu. Gwarancją sukcesu może być połączenie koordynowanej opieki zdrowotnej i innowacyjnych technologii. 


Twórcy raportu i partnerzy 
Raport powstał przy współpracy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej (PKMP), Instytutu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO i Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, pod redakcją naukową profesor dr hab. Eweliny Nojszewskiej, SGH i profesora dr hab. Jana Walewskiego COI. Współautorami raportu są: prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, dr hab. Marcin Czech, dr Beata Jagielska, dr hab. Arkadiusz Karwacki, dr Iga Lipska, prof. dr hab. Andrzej Marszałek, prof. dr, dr Iwona Skrzekowska-Baran, dr Agnieszka Sznyk oraz Adam Twarowski. Partnerami raportu są firmy Amgen, Bayer, Medtronic i Philips. 
Patronat nad raportem objęła Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”.  
Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj: https://innowo.org/userfiles/publikacje/Raport_otwarcia_VBHC.pdf

 

Partnerzy debaty: