2019-09-30

Warsztaty na temat praktycznych aspektów zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływu na kondycję finansową podmiotu leczniczego.

Polska Koalicjia Medycyny Personalizowanej i Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO we wspólparcy ze Związkiem Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA organizują bezpłatne warsztaty na temat praktycznych aspektów zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływie na kondycję finansową podmiotu leczniczego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona rozliczaniu badań molekularnych oraz gospodarce produktami leczniczymi w szpitalu, a także procedurom przetargowym w tym zakresie.

Warsztaty skierowane są do kadry zarządczej oraz pracowników działów rozliczeń, działów ekonomicznych, działów zamówień publicznych i aptek przyszpitalnych. 

Warsztaty zostaną poprowadzone przez ekspertów praktyków m.in. takich jak dr n. med. Beata Jagielska (Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie), mec. Adam Twarowski (Z-ca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie), prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko (Z-ca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek (Konsultant Krajowy w dziedzinie Patomorfologii, Kierownik Zakładu Patomorfologii Klinicznej Szpitala Jurasza), dr n. med. Andrzej Tysarowski  (Kierownik Pracowni Genetycznej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie), mgr Magda Sakowicz (Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie).

Warsztaty dla szpitali odbędą się w siedmiu terminach i lokalizacjach do wyboru:

 • Bydgoszcz (Centrum Onkologii PARIS, ulica Romanowska 2), w dniu 26 września 2019 w godz. 10.00 – 14.00 (rejestracja)

 • Gdynia (Szpital im. PCK, ulica Powstania Styczniowego 1), w dniu 27 września 2019 w godz. 10.00-14.00 (rejestracja)

 • Gorzów Wielkopolski (Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki), w dniu 10 października 2019 w godz. 10.00 - 14.00 (rejestracja)

 • Opole (Opolskie Centrum Onkologii, Zakład Radioterapii Katowicka 66a), w dniu 11 października  2019 w godz. 10.00 -14.00 (rejestracja)

 • Rzeszów (Rzeszowska Agencja Rozwoju S.A., Sala Konferencyjna. ul. Szopena 51) w dniu 14 listopada 2019 w godzinach 10.00 - 14.00 (rejestracja)

 • Białystok (SP ZOZ MSWiA w Białymstoku ul. Fabryczna 27,) w dniu 15 listopada 2019 w godzinach 10.00 - 14.00 (rejestracja)

 • Warszawa (Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej - Cure ul. Roentgena 5) w dniu 6 grudnia 2019 w godz. 10.00 - 14.00 (rejestracja)

Realizacja warsztatów są odpowiedzią na wyzwania interpretacyjne zarządzeń Prezesa NFZ, jak również na kwestie wymogów jakościowych w obszarze diagnostyki molekularnej i genetycznej a także zamówień publicznych na wykonywanie tych badań. Warsztaty będą miały charakter interaktywnej dyskusji oraz wymiany wiedzy między uczestnikami.

Cykl warsztatów realizowany jest po raz trzeci przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dla kadry zarządczej szpitali pt. „Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową ośrodka”.

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

 1. Jak finansować badania genetyczne w ramach kontraktu z NFZ?
 1. Rola patomorfologii i diagnostyki molekularnej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w onkologii – znaczenie jakości diagnostyki wykonywanej w chorobach nowotworowych
 1. Gospodarka lekowa w podmiocie leczniczym w praktyce:
 • Aktualne problemy związane ze stosowaniem i rozliczaniem leków
 • Monitorowanie przez NFZ zamówień publicznych na leki
 • Stosowanie współczynników korygujących
 • Praktyczne aspekty przygotowania zamówienia publicznego na leki w sytuacji monitorowania przetargu przez NFZ i stosowania wskaźników korygujących
 1. Zarządzanie przychodami z NFZ w sytuacji zmiany organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
  1. Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych (RDTL)
  2. Jak analizować przychody i monitorować zmiany?
  3. Świadczenia rozliczane za zgodą płatnika i ich wpływ na realizację ryczałtu
  4. Zastosowanie współczynników korygujących oraz monitorowanie wzrostu przychodu w przypadku świadczeń udzielanych w AOS i leczeniu szpitalnym
  5. Prowadzenie list oczekujących i harmonogramów przyjęć wg obecnej regulacji prawnej
  6. Odpowiedzialność podmiotu leczniczego za prowadzenie list oczekujących w świetle obowiązujących przepisów
  7. Nowa rola działów rozliczeniowych
 1. Kontrole NFZ w praktyce
 1. Przykład praktyczne.