2019-10-04

II Circular Week - tydzień dla zrównoważonego rozwoju

Po raz drugi w Polsce, ale po raz pierwszy w międzynarodowym gronie odbędzie się Circular Week – seria wydarzeń promujących proekologiczne rozwiązania wśród firm i społeczności w tych oczywistych, jak i najbardziej zaskakujących dziedzinach.

W dniach 7-13 października br. zapraszamy w Warszawie na inspirujące spotkania, warsztaty, wizyty w wybranych fabrykach oraz streetartowy happening z wykorzystaniem aluminiowych puszek. 


W ramach Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego organizatorzy podpowiedzą konsumentom, jak produkować mniej odpadów, a przy tym nie rezygnować z komfortu życia. Więcej o idei zero waste uczestnicy dowiedzą się również podczas warsztatów dotyczących zrównoważonej mody czy recyclingu. W stolicy odbędzie się też happening, podczas którego aluminiowe puszki zyskają drugie życie, zamieniając się w dzieło sztuki. 


W Warszawie zaplanowano cały cykl wydarzeń związanych ze zrównoważonym rozwojem. 


7 października br. zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja zatytułowana „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ”.

8 października  odbędzie się wizyta studyjna w fabryce L’Oréal Warsaw Plant połączona z eko-warsztatami w tematyce zrównoważonej gospodarki. 


Tego samego dnia na Krakowskim Przedmieściu, przy pomniku Mikołaja Kopernika, odbędzie się happening artystyczny z wykorzystaniem aluminiowych puszek, przygotowany przez Fundację Recal. 


Następnego dnia odbędą się otwarte konsultacje Mapy Drogowej zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych w Polsce (w Centrum Smak Kariery Carrefour w CH Atrium Reduta). W środę zaplanowano także warsztaty architektoniczne, dotyczące projektowania architektonicznego w kontekście ekonomii obiegu zamkniętego.


Podczas II Circular Week odbędzie się też szereg spotkań w ambasadach – przedstawiciele Finlandii, Szwecji, Holandii i Szwajcarii podzielą się swoimi doświadczeniami z circular economy.


Szczegółowy program poszczególnych atrakcji znajduje się na stronie: http://circularweek.org/


- W ubiegłym roku zorganizowaliśmy cykl wydarzeń angażujących różne grupy interesariuszy 
w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć naszą inicjatywę na Europę, więc równocześnie będziemy propagować idee circular economy we Francji, Wielkiej Brytanii, Czechach i na Słowacji – mówi Agnieszka Sznyk, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. - Mamy ogromną nadzieję, że Circular Week wpisze się na stałe w kalendarz aktywności dotyczących zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie.


Na czym polega circular economy?
Gospodarka obiegu zamkniętego jest odpowiedzią na wyzwania zarówno te ekologiczne, jak 
i społeczne. Dzięki idei Circular Economy ludzie zaczynają rozsądnie gospodarować zasobami naszej planety i w taki sposób zmieniają funkcjonowanie gospodarki, aby zamykać obiegi, w których odpady stają się cennym surowcem. W idealnym świecie w ogóle nie powinno być odpadów, ponieważ już na etapie projektowania produktu lub usługi jak najdłuższe życie surowca powinno być priorytetem. 
W gospodarce cyrkularnej nie trzeba rezygnować z codziennego komfortu życia, ale wymaga to zmiany perspektywy i konsumowania w sposób zrównoważony. To także konkretne korzyści - jak podaje TNO Circular Economy pozwoli zaoszczędzić 7,5 miliarda euro rocznie na surowcach pierwotnych, o 17 000 kilo ton zmniejszy się emisja CO2 i stworzonych zostanie 54 000 nowych miejsc pracy. 


W organizację II Circular Week zaangażowało się wiele instytucji, firm i start-upów, które już teraz pomyślnie wdrażają założenia tej koncepcji. 


- Gospodarka o obiegu zamkniętym to jeden z najważniejszych strategicznych kierunków rozwoju IKEA.  Dlatego postrzegamy Circular Week jako świetną okazję do wymiany doświadczeń, dyskusji 
i wzajemnego inspirowania się różnych organizacji i instytucji. Równie ważną dla nas wartością jest angażowanie konsumentów w gospodarkę obiegu zamkniętego i pokazywanie, że zrównoważona konsumpcja jest możliwa już teraz – mówi Agata Czachórska, Circular IKEA Poland Project Leader.


- Jako producent opakowań aluminiowych, wprowadzamy założenia gospodarki obiegu zamkniętego już na etapie projektowania puszek, uwzględniając wymagania środowiskowe związane z wykorzystaniem surowców, procesem produkcyjnym czy zagospodarowaniem odpadów, także po zakończeniu cyklu życia produktu – mówi Marta Kopcik, Group Communications Manager, CANPACK. – Z zadowoleniem obserwujemy, że wraz ze wzrostem znaczenia trendu zero waste, możliwość recyklingu opakowań staje się ważnym czynnikiem podczas podejmowania decyzji zakupowych. 


Zwieńczeniem II Circular Week będzie Mazovia Circular Congress, który odbędzie się 11 października w Warszawie.


Informacja prasowa