2019-10-11

Mazovia Circular Congress

Z całą pewnością największym wydarzeniem podczas Circular Week był Mazovia Circular Congress, który odbył się 11 października 2019 roku w niezwykle klimatycznej kamienicy na Starej Pradze. 


Kongres był doskonałą okazją do spotkania polskich oraz światowych ekspertów i praktyków, którzy dzielili się swoją wiedzę i doświadczeniem na temat jednego z priorytetowych trendów gospodarczych, jakim jest circular economy. Kongres cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 150 osób.


W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostały dobre praktyki biznesowe, unikatowe rozwiązania polskich start-upów oraz doświadczenia miast i regionów z całego świata, a także realne korzyści płynące z transformacji gospodarki w kierunku cyrkularnym. 


Mazovia Circular Congress rozpoczęło się dyskusją panelową, którą prowadził prof. Bolesław Rok. Wzięli  w niej udział Daphne Bergsma (Ambasador Królestwa Niderlandów), Juha Ottman (Ambasador Finlandii), Stefan Gullgren (Ambasador Szwecji), Lukas Schifferle (Radca Handlowy w Ambasadzie Szwajcarii). Rozmówcy szczególną uwagę zwrócili na to, że całe społeczeństwo począwszy od konsumentów, po przedsiębiorstwa czy duże korporacje powinny poczuwać się do odpowiedzialność za rozwój gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce. Wszyscy rozmówcy zaoferowali pomoc oraz dzielenie się rozwiązaniami, które w ich krajach dobrze się sprawdzają. Dobór panelistów nie był przypadkowy gdyż Ambasady Finlandii, Królestwa Niderlandów, Szwajcarii i Szwecji były partnerem Circular Week.


W trakcie kongresu uczestnicy mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych i inspirujących prelekcji ekspertów z Polski oraz zagranicy. 


Eveline Lemke (Thinking Circular) mówiła o tym, jak gospodarka cyrkularna napędza, wzrost i ochronę klimatu, zwróciła uwagę, że stosując zasady Gospodarki Obiegu Zamkniętego można zarobić aż 1,8 tryliona euro w skali całej Europy.


Jasper Dalhuisen z Ministerstwa Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności Królestwa Niderlandów opowiedział o realizacji nowej wizji holenderskiego rolnictwa, które stawia na rozwój w kierunku cyrkularnym. Jasper Dalhuisen podkreślał szczególną wagę podnoszenia jakości gleb. 


Jaimy Nijnens (YSE) przedstawił mapę drogową dla cyrkularnych modeli biznesowych. Jaimy Nijnens zauważał, że innowacja i efektywność idą w parze z cyrkularnością. Korzystanie między innymi z Netflixa, map online czy ze wspólnego przejazdu są nowoczesnymi rozwiązaniami ułatwiającymi nasze funkcjonowanie, a jednocześnie wpisującymi się w zasady gospodarki cyrkularnej.  


Dzięki Agacie Czachórskiej mieliśmy możliwość posłuchać o cyrkularnych inspiracjach od IKEI, która przedstawiła kampanię firmy mającą na celu dawanie drugiego życia meblom. IKEA oferuje usługę odbioru niepotrzebnych, ale wciąż nadających się do użycia, kanap i foteli, które następnie przekazuje fundacji, a ta dalej tym, którym te meble mogą się przydać. Dzięki akcji meble zamiast na wysypisko zamiast trafiają do ponownego użycia.


Kim Tjoa (FLOOW2) omówił koncepcję współdzielenia zasobów jako ponadczasowe, cyrkularne rozwiązanie redukcji odpadów, obniżenie kosztów i zwiększenie przychodów. W swojej prezentacji położył ogromny nacisk na to, że idealnym rozwiązaniem jest to, aby firmy dzieliły  się między sobą środkami trwałymi, zamiast nabywać je na własność. 


Irena Pichola z Deloitte przekonywała słuchaczy o tym, że zamknięty obieg to otwarte możliwości. Pani Pichola opowiedziała o  dyrektywie SUP (Single Use Plastic) oraz jaki będzie miała wpływ na różne dziedziny przemysłu. Dyrektywa SUP nie pozwala na wykorzystywanie plastiku do produktów jednorazowego użytku. Ustanawia politykę rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który będzie odpowiadał nie tylko za produkcję, ale również za zbieranie swoich zużytych opakowań. 


Hubert Bukowski (INNOWO) mówił o priorytetowych modelach biznesowych i obszarach wdrożenia GOZ w Polsce. Zaznaczył, że w pierwszej kolejności powinniśmy zacząć od zmian w branży: energetyki, biogospodarki, tworzyw sztucznych, budownictwa, górnictwa i wydobycia. 


Sesja - Perspektywa Biznesu
Kamil Mikołajczyk (Santander Bank Polska S.A.) podsumował i przekazał najważniejsze wnioski dotyczące eko transformacji w branży opakowań. Jednym z nich jest rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów, co wymusza na firmach wprowadzanie strategii dostosowania opakowań do wymogów ochrony środowiska.


Anna Sapota (CANPACK)  wyjaśniła, nam na przykładzie puszki aluminiowej jak surowce permanentne spełniają wymogi gospodarki cyrkularnej. Bardzo interesujący był przedstawiony fakt związany z obiegiem puszki aluminiowej - tylko 60 dni zajmuje wyprodukowanie, napełnianie, dystrybucja, spożycie zawartości i recykling w nową puszkę. Cykl ten może być powtarzany w nieskończoność. 


Michał Mikołajczyk (Rekopol) omówił nowe regulacje prawne UE oraz ich konsekwencje dla przedsiębiorców i konsumentów. Główną konkluzją z prezentacji było to, że biznes w Polsce, także śladem innych państw nie może czekać na „godzinę zero” – musi podejmować działania: koncepcyjne ale i operacyjne tworzenie systemu, ale i wdrażanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko. To muszą być działania obejmujące nie tylko jedną branżę, ale cały łańcuch wartości oraz konsumenta.


Krzysztof Żarnotal (Synthos) opisał drogę Grupy Synthos do wdrożenia GOZ. Synthos jest członkiem m. in. Circular Plastics Alliance, którego ponad 100 sygnatariuszy zobowiązało się do wykorzystania 10 milionów ton plastiku pochodzącego z recyklingu w roku 2025 w nowych produktach. 


Dirk Aarts (24/7 Communication) pokazał, jak można przezwyciężać wstydu konsumentów przed uczestnictwem w gospodarce cyrkularnej. W szczególności zachęcał do tego, aby nie kupować nowych ubrań, tylko korzystać ze sklepów z odzieżą używaną (na dowód tego Dirk sam miał na sobie marynarkę z second hand), naprawiać rzeczy, a nie od razu wyrzucać i kupować kolejne, ograniczyć do minimum podróże samolotem.


Tomasz Szczygielski (Grupa Ekotech) mówił o symbiozie międzysektorowej jako warunek zamykania obiegu w GOZ. Tomasz Szczygielski zwrócił uwagę na konieczność promowania rozwiązania związanego w wykorzystywaniem pyłu z elektrowni w branży budowniczej np. do produkcji cegieł. 


Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się world cafe session, podczas której 12 firm prezentowało swoje rozwiązaniami/technologie z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. 


Jednym z ostatnich punktów kongresu były warsztaty. Każdy z uczestników mógł wybrać jeden z trzech tematów. W trakcie warsztatów Food waste odbyła się rozmowa z Vee Bougani, Jakubem Emanuelem Malcem oraz Piotrem Grabowskim, którą poprowadziła dr Agnieszka Sznyk z INNOWO. Debata dotyczyła ogromnego problemu, jakim jest marnotrawienie wielu ton żywności każdego dnia na całym świecie. Podczas rozmów, szef kuchni z Ambasady Szwecji Michał Godyń przygotowywał dla uczestników pyszne danie z tej części bulwy selera, która najczęściej ląduje w śmietniku, w ten sposób pokazując, że nawet z najmniej niepozornej części warzyw czy owoców można przygotować wykwintne potrawy.


Podczas kolejnych warsztatów prezentowały się polskie cyrkularne start-up’y (Bohema Clothing, Bio2materials, Ecobean, REbuild), które przedstawiły swoje rozwiązania jak produkcja butów z liści ananasa czy brykietów z fusów kawy. Spotkanie prowadził prof. Bolesław Rok oraz Mathijs Koper, który jest współzałożyciel World Startup Factory wspierającej nowo powstałe start-up’y.


Warsztat poświęcony miastom cyrkularnym rozpoczął inspirującym wykładem ekspert z holenderskiego instytutu Metabolic Nico Schouten. W swojej prezentacji zwrócił on uwagę, że miasta zajmują zaledwie 3 % obszarów Ziemi, ale zużywają jednocześnie 60% do 80% globalnych zasobów i emitują podobną sumę gazów cieplarnianych.  „Ograniczając ślad środowiskowy miast możemy znacznie poprawić jakość środowiska Ziemi.”- skonkludował ekspert. W kolejnej części warsztatu prowadzonego przez Joannę Wis- Bielewicz z INNOWO, uczestnicy, w tym paneliści: Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardów Pan Sylwester Osiński, Pani Ewelina Frelas z Referatu Smart City Miasta Lublin, Pani Aleksandra Jadach-Sepioło reprezentująca Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz architektka  z SARP Pani Magdalena Pios rozważali szanse i wyzwania związane z wdrażaniem rozwiązań cyrkularnych w polskich miastach.

Ostatnim punktem podczas Mazovia Circular Congress był warsztat prowadzony przez Pietera van OS, podczas którego uczestnicy mogli dowiedzieć się jak tworzyć biznes w oparciu o projektowanie cyrkularne. 


Partnerzy strategiczni: IKEA, Santander Bank Polska S.A., CANPACK, Rekopol, Synthos, Grupa Ekotech, Plastics Europe

Mazovia Circular Congress