2019-10-08

Circular Smart Cities - technologie dla miast, środowiska i mieszkańców – spotkanie w Ambasadzie Szwecji

Co decyduje o tym, że miasto można nazwać cyrkularnym? Jak jest rola różnych grup interesariuszy w budowaniu zrównoważonego miasta? Jak istotna jest świadomość mieszkańców?


Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy śniadania zero-waste zorganizowanego w Ambasadzie Szwecji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szwedzkich firm, które oferują cyrkularne rozwiązania dla miast, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że dla efektywności działań podejmowanych na rzecz budowania zrównoważonych miast niezbędna jest współpraca pomiędzy różnymi grupami interesariuszy oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców miast, bo bez ich zaangażowania, a niekiedy i presji na władze czy biznes, wiele działań nie będzie tak efektywnych. Dzięki takiej kooperacji miasta będą mogły być postrzegane jako liderzy zmian, także poza swoimi granicami. 


Spotkanie odbyło się przy śniadaniu przygotowanym w formule zero waste przez szefa kuchni Ambasady Szwecji Michała Godynia.