2019-10-23

RUSZA PROJEKT "Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Stan obecny i rekomendacje"

 

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju i Fundacja Misja Medyczna wspólnie realizują przedsięwzięcie mające na celu poprawę komunikacji i współpracy pacjenta w procesie terapeutycznym. Jest to ważny element, który ma niebagatelne znacznie dla powodzenia leczenia, uzyskania odpowiedniej jakości w procesie terapeutycznym i wzrostu efektywności kosztowej.


Przedsięwzięcie ma na celu poprawę komunikacji i współpracy wszystkich stron uczestniczących w procesie terapeutycznym, szczególnie w relacji pacjent-lekarz, a związanej ze współodpowiedzialnością za proces leczniczy (ang. compliance, adherence). Aktywności te odgrywają istotną rolę dla poprawy jakości procesu leczniczego mierzonego choćby faktem skuteczności terapeutycznej czy poprawą efektywności kosztowej. Jako organizacje pozarządowe nakierowane w swych działaniach na poprawę systemu ochrony zdrowia chcielibyśmy zabrać głos w tej sprawie i stworzyć platformę wymiany myśli i dobrych praktyk w zakresie adherence w chorobach przewlekłych.

W ramach projektu realizowany jest cykl warsztatów eksperckich oraz przygotowywany jest raport analizujący stan obecny i perspektywy. W Raporcie zostaną zwarte także rekomendacje dla poprawy współodpowiedzialności w procesie leczniczym.

Patronat honorowy nad projektem objął Główny Inspektor Sanitarny, Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

Partnerami projektu są firmy:
Amgen, Gemini Polska Sp. z o.o., Servier Polska Sp. z o.o.