2019-11-12

Monitoring wysypisk śmieci przy wykorzystaniu dronów

 

Wysokie standardy zarządzania gospodarką odpadową mają kluczowe znaczenie zarówno dla jakości środowiska, w którym żyjemy, jak i rozwoju gospodarki. Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) prowadzący prace nad rozwojem branży Bezzałogowych Statków Powietrznych w Polsce, tym razem sprawdził czy drony mogą być przydatne na składowiskach odpadów.

12 listopada 2019 r. CEDD i Fundacja INNOWO, we współpracy z MPGK Katowice oraz przedstawicielami branży Bezzałogowych Statków Powietrznych, przeprowadzili testy innowacyjnych technologii z wykorzystaniem dronów, które mogą być wykorzystywane w procesie ograniczania ryzyk środowiskowych oraz rozwoju potencjału składowisk odpadów.

– Ze względu na skalę produkowanych odpadów, tradycyjne metody ich nadzorowania zaczynają być niewystarczające. Dlatego we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Katowicach oraz firmami z branży BSP przeprowadziliśmy testy technologii, które mogą pomóc w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych oraz wesprzeć rozwój potencjału składowisk odpadów – mówi Marcin Dziekański, kierownik projektu „Drony nad Metropolią".

Testy odbyły się na terenie składowiska odpadów komunalnych przy ul. Milowickiej w Katowicach. Uczestniczyły w nich firmy dronowe, które dokonały m.in. pomiaru kubatury składowiska, analizy ryzyka pożaru, a także analizy nasłonecznienia w aspekcie potencjału rozwoju źródeł odnawialnych na terenach zrekultywowanych.

Zgodnie ze wskazaniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska do najważniejszych wyzwań środowiskowych związanych z gospodarką odpadową należą: odory – nieprzyjemnie pachnące związki chemiczne, czy mieszaniny wszystkich wonnych związków (odorantów), które na podstawie analizy olfaktometrycznej uznawane są za uciążliwe; wycieki substancji niebezpiecznych do środowiska; pożary i podpalenia; magazynowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

– Te problemy są przede wszystkim udziałem nielegalnych lub źle zarządzanych składowisk. Rzetelni przedsiębiorcy w znacznej mierze ograniczają ww. ryzyka, m.in. poprzez wdrażanie zaawansowanych procesów przetwarzania odpadów, dzięki czemu na składowisko trafiają odpady po procesie sortowania, o niskim ryzyku samozapłonu. Nieczynne kwatery rekultywujemy, a obecnie przygotowujemy dokumentację techniczną dotyczącą ich wykorzystania na farmy fotowoltaiczne. Jednak mimo szeregu wysokiej jakości procesów wdrożonych na składowisku, jak i zastosowaniu wymaganego prawem wysokiej jakości monitoringu, jesteśmy ciekawi czy i w jaki sposób moglibyśmy korzystać w przyszłości z potencjału dronów – mówi wiceprezes MPGK Robert Potucha.

Prace prowadzone w ramach DroneLAB Środowisko wskazują, że polskie firmy z branży BSP dysponują technologiami mogącymi zarówno wesprzeć ograniczenie ryzyk związanych z niewłaściwym składowaniem odpadów (np. ryzyka samozapłonu), jak i efektywnie pomóc w przygotowaniu nowych i użytkowaniu istniejących kwater oraz rozwoju potencjału biznesowego składowisk, np. poprzez analizę zrekultywowanych kwater pod względem ich wykorzystania na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej.

Wtorkowy pilotaż został przeprowadzony przez dwie polskie firmy z branży BSP: KELM Solutions oraz Flytronic – Grupa WB.

– Podczas pilotażu Flytronic skupił się głównie na elementach umożliwiających szacowanie kubatury użytkowanych kwater składowiska. Przeprowadziliśmy też lot mający na celu wyeliminowanie ryzyka samozapłonu, choć z moich obserwacji wynika, że MPGK Katowice należy do kategorii zakładów będących przykładem dobrych, godnych naśladowania praktyk, których nie dotyczą niektóre problemy, np. ryzyko pożarów. Niemniej byliśmy gotowi zrealizować taki lot ze względu na zainteresowanie zarządcy składowiska – mówi Zbigniew Gorol z firmy Flytronic – Grupa WB, jednego z uczestników listopadowych testów.

– Firma KELM Solutions, obok pomiaru kubatury, wykonanała także model fotogrametryczny pod kątem analizy nasłonecznienia zrekultywowanej kwatery, który pomoże oszacować potencjał rozwoju farmy fotowoltaicznej na tym obszarze – dodaje Marcin Kelm, właściciel firmy.

To kolejne testy w ramach działania DroneLAB Środowisko. Wcześniejsze testy były ukierunkowane na walkę z niską emisją.

– Efektem przeprowadzonych testów, podobnie jak w przypadku poprzednich prac DroneLAB-u Środowisko na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach, będzie wypracowanie założeń dla  wysokiej jakości usług w zakresie lepszej ochrony środowiska, które mogą być świadczone przez firmy z branży BSP na rzecz jednostek administracji publicznej zarządzających składowiskami odpadów – podsumowuje Joanna Wis-Bielewicz, członek zarządu fundacji Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, koordynatorka projektu.

Dokument, który opracowano przy okazji poprzedniego działania, zawierający rekomendacje dotyczące poprawy jakości powietrza przy pomocy BSP, można pobrać ze strony cedd.pl.