2019-11-28

V Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej_16.03.2020

V Międzynarodowe Forum Medycy Personalizowanej - Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność jako podstawy nowoczesnej medycyny.

Forum odbędzie się 16 marca 2020 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Prosimy o zarejestrowanie się na Forum: https://evenea.pl/event/vmfmp/

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy zarówno z punktu widzenia poprawy funkcjonowania systemu, jak i zwiększenia skuteczności leczenia dzięki wykorzystaniu innowacyjnych terapii personalizowanych. Forum to spotkanie czołowych ekspertów zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich działających w obszarach klinicznych, systemowych, technologii lekowych i nielekowych. Jest to cykliczne wydarzenie skupiające różne grupy interesariuszy, którzy mają szansę wymienić opinie i poglądy na temat systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, dobrych praktyk oraz innowacji w medycynie.

W tym roku skupimy się m.in. na takich tematach jak: finansowanie w dobie personalizacji, pułapki wdrożenia systemu opartego na wartości, rola innowacji w medycynie personalizowanej.

Organizatorzy: Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Patronat Honorowy: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Partner: INFARMA