2020-01-08

Publikacja "Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych"

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk przygotował publikację "Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych".

Dr Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO oraz Hubert Bukowski, ekspert INNOWO są autorami dwóch rodziałów w ww. publikacji: Metodologia dopasowania cyrkularnych modeli biznesowych do priorytetowych sektorów
wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce oraz Opracowanie metodyki i identyfikacja wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki Polski w ujęciu regionalnym.

Publikacja powstała w trakcie realizacji projektu realizowanego w ramach I konkursu na projekty otwarte w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków pt. Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG. Autorzy mają nadzieję, iż zachęci ona do szerszego spojrzenia na GOZ i będzie wspomagać procesy konsultacji społecznych dla wypracowania wspólnych wskaźników dla Polski,
regionów, branż, miast i podmiotów gospodarczych. 

Publikacja powstała pod redakcją naukową dr hab. Joanny Kulczyckiej.

Link do publikacji: GOZ w polityce i badaniach naukowych