2020-03-31

Polish Circular Hotspot znalazł się w raporcie "Główne sieci gospodarki cyrkulacyjnej w Europie" wydanym przez Institut National de l'Économie Circulaire (INEC) i ORÉE.

 

Raport "Główne sieci gospodarki cyrkularnej w Europie"

 

Institut National de l'Économie Circulaire (INEC) i ORÉE wydały współnie raport zatytułowany "Główne sieci gospodarki cyrkularnej w Europie", w którym jako jeden z bardziej prężnie działających ośrodków wyróżniony został Polish Circular Hotspot, czyli projekt stworzony przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Raport przedstawia sieci w Europie, skupiające interesariuszy w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego, które w ten sposób jednocześnie przyczyniają się do wzmocnienia spójności między kluczowymi podmiotami w tym sektorze.

Jesteśmy wzruszeni, że spotkało nas takie wyróżnienie. Cieszymy się, że działania podejmowane przez nas w ramach Polish Circular Hotspot zostały docenione.
Wśród wymienionych podmiotów, aktywnie wspierających wdrażanie założeń GOZ, wymieniono również:

 • Circular Futures - Plattform Kreislaufwirtschaft Österreich (Austria)
 • Be Circular (Belgia)
 • Circular Flanders Belgia
 • Institute for Circular Economy (Bułgaria)
 • INCIEN (Czechy)
 • Lifestyle & Design Cluster (Dania)
 • SITRA (Finlandia)
 • Institut National de l’Économie Circulaire (Francja)
 • ORÉE (Francja)
 • Circular Point (Węgry)
 • Rediscovery Centre (Irlandia)
 • AISEC (Włochy)
 • Ziedine ekonomia (Circular Economy) (Litwa)
 • SuperDrecksKëscht (Luksemburg)
 • Holland Circular Hotspot (Niderlandy)
 • Circle economy (Niderlandy)
 • Circular Norway (Norwegia)
 • The Polish Circular Hotspot
 • Circular Economy Portugal
 • Lipor (Portugalia)
 • The Institute for Research in Circular Economy and Environment “Ernest Lupan” (IRCEM) (Rumania)
 • Zero Waste Scotland
 • Circular Change (CC) (Słowenia)
 • WCYCLE (Słowenia)
 • CirEko (Szwecja)
 • Circular Economy Transition (Szwajcaria)
 • Green Alliance (Zjednoczone Królestwo)
 • The London Waste and Recycling Board (LWARB)


PRZECZYTAJ RAPORT W JĘZYKU ANGIELSKIM