2020-05-12

VI edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł”

 

VI edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł”

12-13 maja 2020 

 

W imieniu Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji zapraszamy do udziału w VI edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł”

która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2020 roku w formie online!

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, przedstawicieli start-upów i studentów do prezentacji referatów dotyczących innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych i środowiskowych.

Obszary tematyczne:

  • Społeczna odpowiedzialność biznesu i innych podmiotów
  • Nowe technologie informatyczne (ICT)
  • Energetyka
  • Mechanika, mechatronika i nanotechnologie
  • Gospodarka surowcami mineralnymi
  • Ochrona środowiska
  • Ekonomia i zarządzanie


Tak szeroki zakres tematyczny pozwoli wspierać interdyscyplinarność i wymianę wiedzy oraz doświadczeń z różnych obszarów badawczych. W wielu dokumentach unijnych i krajowych podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki bazującej na wiedzy poprzez zwięszanie potencjał naukowego, mobilnośi kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego też celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, tworzonych w znacznym stopniu przez młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Organizatorzy mają nadzieję iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśód partnerów IATI i przedstawicieli przemysł pozwoli na szybsze wdrożnie niektórych z nich.

Udział w konferencji jest bezpłatny. W zwiąku z dynamiczną sytuacją związana rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 konferencja odbędzie się w formie online.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa (z prezentacją lub bez) jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza (do 20 kwietnia 2020 r.), który znajduje się na stronie www.iati.pl.

Referaty i postery

Propozycje tytułów referatów i posterów wraz ze streszczeniem (minimum 200 wyrazów w układzie: cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) prosimy przesyłać poprzez formularz znajdujący się na stronie:

http://iati.pl/vi-edycja-bezplatnej-konferencji-pt-innowacyjne-pomysly-mlodych-naukowcow-nauka-startup-przemysl/

Termin nadsyłania streszczeń 20 kwietnia 2020 r.

Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych, a przesłane pełne teksty referatów (do dnia 30 czerwca 2020 r.) będą rekomendowane do publikacji w czasopismach naukowych, np. Acta Innovations (język angielski - 20 pkt), Czasopismo Techniczne KTT (5 pkt), monografii wydanej przez IGSMiE PAN (rozdział 20 pkt) i innych.

Przewidujemy sesje referatowe (7 minut) oraz posterowe – poster elektroniczny (2 minuty – do 2 slajdów PP). W każdej sesji wybierany i nagradzany będzie najlepszy zaprezentowany referat.

 

Harmonogram konferencji:


09:00-10.30

I sesja referatowa


11.00-12.30

II sesja referatowa


12.30-13.30

Przerwa na lunch


13.30-15.00

III sesja referatowa


15.00-16.00

Sesja posterowa


13.05.2020 r.


10.00-11.30

IV sesja referatowa


12.00-14.00

V sesja referatowa


14.00-15.00

Sesja posterowa


Kontakt: Agnieszka Czaplicka-Kotas, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. 12 617 48 52, e-mail agnieszka.czaplicka@iati.pl

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie na VI edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł”

Invitation- the 6th edition of the Conference „Young Researchers’ Innovative Ideas: Science Start-Ups in the Industry”