2020-11-19

Zapraszamy na III Kongres „Ekonomia dla Zdrowia” w dniach 19-20 listopada 2020

 

III Kongres „Ekonomia dla Zdrowia”

19-20 listopada 2020

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Kongresie „Ekonomia dla Zdrowia”, który odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2020 roku w formie zdalnej. Organizatorami tego przedsięwzięcia są: Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia przy Szkole Głównej Handlowej oraz Instytut INNOWO.

Kongres „Ekonomia dla Zdrowia” to wydarzenie, podczas którego poruszane są istotne tematy z punktu widzenia możliwości poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.  W czasie paneli eksperckich i prezentacji będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie jak kształtować nowoczesny, skuteczny klinicznie i efektywny ekonomicznie system ochrony zdrowia – w tym roku koncentrując się m.in. na finansowaniu i funkcjonowaniu szpitali, dzięki wykorzystaniu wszystkich rodzajów analiz ekonomicznych z obszaru zarządzania i organizacji oraz finansów. 

Forum to spotkanie czołowych zarówno naukowców, jak i ekspertów z obszaru ekonomii, finansów, zarządzania i nauk o zdrowiu, zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich. Jest to wydarzenie cykliczne skupiające różne grupy interesariuszy, którzy mają szanse wymienić doświadczenia, opinie i poglądy na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, w tym mierników i dobrych praktyk na nich opartych. 

Na program forum składać się będą sesje panelowe z udziałem ekonomistów i ekspertów, którzy dyskutować będą nad finansowaniem ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii określania właściwego poziomu wydatków na leczenie szpitalne. Planowana jest również sesja prezentacji z obecnie prowadzonych badań w obszarze nauk o zdrowiu w różnych ośrodkach naukowych na terenie całej Polski. Również odbędzie się sesja posterowa. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji rady naukowej Kongresu istnieje możliwość przedstawienia referatu, plakatu dotyczącego tematyki konferencji.

Rejestracja na wydarzenie:  klik

Partnerami Kongresu są Amgen, Boehringer Inghelheim, Philips, Infarma, Roche

Szczegółowy program konferencji:

(link do pobrania)

 

19 listopada 2020 roku

9:00 - 9:30 OTWARCIE KONGRESU

 • prof. uczelni dr hab. Piotr Wachowiak, Rektor SGH
  • prof. uczelni dr hab. Joanna Wielgórska–Leszczyńska, Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH
  • prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia, SGH
  • dr Agnieszka Sznyk, Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, INNOWO

9:45 - 10:45 PANEL 1 - Bezpieczny dla statusu zdrowotnego poziom wydatków na ochronę zdrowia

Moderator: prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa, INNOWO

 • prof. dr hab. Bolesław Samoliński, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
  • prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
  • Filip Nowak, p. o. Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia
  • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

11:00 - 12:00 PANEL 2 - Wykorzystanie analiz ekonomicznych w zarządzaniu, finansowaniu i  organizacji ochrony zdrowia

Moderator: dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia

 • Dariusz Dziełak, Dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji NFZ
  • dr hab. Adam Maciejczyk, Dolnośląskie Centrum Onkologii
  • Jakub Kraszewski, Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
  • Waldemar Malinowski, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych
  • Irena Rej, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”
  • dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Naczelny Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

12:15 - 13:15 PANEL 3 - Choroby śródmiąższowe płuc – epidemiologia, wielodyscyplinarna opieka nad pacjentem

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY – prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Moderator: Iwona Skrzekowska-Baran, INNOWO 

 • prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  • prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, TBC
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski, Klinika Pneumonologii i Alergologii, Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Magdalena Władysiuk, Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Wiceprezes HTA Consulting

13:30 - 14:30 PANEL 4 - Finansowanie innowacyjnych terapii w polskim systemie ochrony zdrowia na przykładzie rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

Moderator: dr n. med. Beata Jagielska, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

 • Jakub Gołąb, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  • prof. dr hab. n. med. Maciej Niewada, Warszawski Uniwersytet Medyczny, TBC
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia
  • Kacper Ruciński, Prezes Fundacji SMA

 

20 listopada 2020 roku

9:00 - 9:30 Rozdanie nagród i wystąpienia laureatów konkursu "FutureProofing Healthcare"

KEYNOTE SPEECH - „Health at Glance: Europe” - Gaetan Lafortune, Senior Health Policy Analyst – Project Leader, Health at Glance, OECD Health Statistics

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY – „The Future Proofing Healthcare Sustainability Index Roche” - dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia

9:45 - 10:45 PANEL 5 - WSKAŹNIKI, INDEKSY, BENCHMARKING - wiarygodna ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Moderator: dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, INNOWO

 • dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie
  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert,  Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  • Paweł Maryniak, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia
  • Michał Kępowicz, Dyrektor ds. relacji strategicznych, Philips Polska
  • Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny, Roche Polska
  • prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

11:00 - 12:00 PANEL 6 - Interesariusze w systemie ochrony zdrowia – rola ekspertów z zakresu rozliczeń świadczeń zdrowotnych

Wykład wprowadzający na temat ekspertyzy z zakresu rozliczania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym - dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

Moderator: dr n. med. Beata Jagielska, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

 • dr n. med. Aleksandra Sierocka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych
  • dr Robert Zawadzki, Wiceprezes Zarządu, LUX MED Onkologia Sp. z o.o.
  • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Gabriela Sujkowska, Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

12:15 - 13:30 PANEL 7 - Skutki ekonomiczne cukrzycy i powikłań cukrzycy

Moderator: Iwona Skrzekowska-Baran, INNOWO 

 • prof. dr hab. Marcin Czech, Departament Farmakoekonomiki Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
  • prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  • prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
  • Anna Śliwińska, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  • Filip Nowak, p. o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM
  • Stefan Bogusławski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
  • dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA