2020-11-19

Zapraszamy na III Kongres „Ekonomia dla Zdrowia” w dniach 19-20 listopada 2020

III Kongres „Ekonomia dla Zdrowia”

19-20 listopada 2020

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Kongresie „Ekonomia dla Zdrowia”, który odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2020 roku w formie zdalnej. Organizatorami tego przedsięwzięcia są: Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia przy Szkole Głównej Handlowej oraz Instytut INNOWO.

Kongres „Ekonomia dla Zdrowia” to wydarzenie, podczas którego poruszane są istotne tematy z punktu widzenia możliwości poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.  W czasie paneli eksperckich i prezentacji będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie jak kształtować nowoczesny, skuteczny klinicznie i efektywny ekonomicznie system ochrony zdrowia – w tym roku koncentrując się m.in. na finansowaniu i funkcjonowaniu szpitali, dzięki wykorzystaniu wszystkich rodzajów analiz ekonomicznych z obszaru zarządzania i organizacji oraz finansów. 

Forum to spotkanie czołowych zarówno naukowców, jak i ekspertów z obszaru ekonomii, finansów, zarządzania i nauk o zdrowiu, zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich. Jest to wydarzenie cykliczne skupiające różne grupy interesariuszy, którzy mają szanse wymienić doświadczenia, opinie i poglądy na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, w tym mierników i dobrych praktyk na nich opartych. 

Na program forum składać się będą sesje panelowe z udziałem ekonomistów i ekspertów, którzy dyskutować będą nad finansowaniem ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii określania właściwego poziomu wydatków na leczenie szpitalne. Planowana jest również sesja prezentacji z obecnie prowadzonych badań w obszarze nauk o zdrowiu w różnych ośrodkach naukowych na terenie całej Polski. Również odbędzie się sesja posterowa. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji rady naukowej Kongresu istnieje możliwość przedstawienia referatu, plakatu dotyczącego tematyki konferencji.