2020-07-06

Tydzień Medycyny Personalizowanej – V Forum PKMP

 

Tydzień Medycyny Personalizowanej – V Forum PKMP 
 

Każdego dnia między 6 a 10 lipca, w godzinach 10.00 a 12.00 odbywać się będą sesje eksperckie, w których poruszane zostaną różne tematy związane z rozwojem i dostępem do nowoczesnych rozwiązań medycyny personalizowanej.


Transmisja z Tygodnia Medycyny Personalizowanej będzie dostępna na stronie internetowej Forum PKMP i na portalu Medexpress. 


6 lipca 2020 sesja I. Praktyczne aspekty wdrażania systemu opartego na wartościach.

7 lipca 2020 sesja II.  Rola innowacji w medycynie personalizowanej – wyzwania i bariery.

8 lipca 2020 sesja III. Finansowanie badań patomorfologicznych i genetycznych w Polsce – gdzie jesteśmy?

9 lipca 2020 sesja IV. Ewolucja modelu finansowania świadczeń w dobie personalizacji.

10 lipca 2020 sesja V. Od odpowiedzialności do współodpowiedzialności w procesie leczniczym.

Organizatorami Forum PKMP – Tydzień Medycyny Personalizowanej  jest   Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej i   Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.  


Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo  Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia

Honorowi partnerzy to:  

 • Izba Gospodarcza FARMACJA Polska
 • Narodowy Instytut Onkologii
 • Polskie Towarzystwo Onkologiczne
 • Polska Unia Onkologii
 • Polskie Towarzystwo Patologów
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Forum PKMP może być zorganizowane dzięki wsparciu partnerów:

 • INFARMA 
 • Medtronic
 • MSD
 • Philips
 • Roche

Pobierz harmonogram VFMP