2020-07-27

Studia podyplomowe "Strategie biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętego (GOZ)"

 

Strategie biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętego (GOZ)

Studia podyplomowe

AGH- Kraków

 

Serdecznie zachęcamy do zapisania się na studia podyplomowe "Strategie biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętego (GOZ)". 

Studia adresowane są do właścicieli i pracowników podmiotów gospodarczych, menedżerów wyższego i średniego szczebla, organizacji pozarządowych, pracowników administracji różnego szczebla, konsumentów zainteresowanych nowymi modelami gospodarczymi, ponieważ GOZ dotyczy zarówno aspektów zarządzania zasobami (materiały, energia, woda), jak i ich wpływu na środowisko, poprzez minimalizowanie odpadów i emisji w całym cyklu życia.

Organizatorami studiów podyplomowych są:
Wydział Zarządzania AGH,
Katedra Zarządzania w Energetyce

Cel studiów podyplomowych:
Studia adresowane są do właścicieli i pracowników podmiotów gospodarczych, menedżerów wyższego i średniego szczebla, organizacji pozarządowych, pracowników administracji różnego szczebla, konsumentów zainteresowanych nowymi modelami gospodarczymi, ponieważ GOZ dotyczy zarówno aspektów zarządzania zasobami (materiały, energia, woda), jak i ich wpływu na środowisko, poprzez minimalizowanie odpadów i emisji w całym cyklu życia.

Zakres tematyczny:
Tematyka studiów jest związana z wdrożeniem koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, nazywanej też gospodarką cyrkulacyjną) w praktykę gospodarczą przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. Program studiów obejmuje 14 przedmiotów. Studia podyplomowe będą realizowane w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 2 pt. „Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z eko-innowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy”, w projekcie ”Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Ogólne cele kształcenia w ramach studiów podyplomowych
Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umożliwiającej przejście z modelu gospodarki linearnej do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Aktualna i usystematyzowana wiedza na temat GOZ będzie ukierunkowana na praktyczne wykorzystanie w przedsiębiorstwach (małych, średnich i dużych), budowę strategii, wykorzystanie modeli i instrumentów wspierających GOZ, poszukiwanie rozwiązań win-win tj. korzystnych ekonomicznie i przyjaznych dla środowiska.