2020-08-19

Czas na reSTART

Chcemy mądrego restartu

List otwarty

 

Koronawirus wybił nas z rytmu. Naszej codzienności - przedszkola, szkoły, planowanych podróży, beztroski codziennych spotkań, zakupów i kolejki przy kasie. Koronawirus pozbawił wielu z nas pracy - zleceń, klientów, kontraktów, spektakli. Nasze dzieci odciął od szkół i relacji z rówieśnikami, odpowiedzialnością za ich naukę obarczając nas samych. Wiele rodzin na długi czas straciło jedyne źródło utrzymania. Koronawirus wywrócił dotychczasowy ład, niosąc widmo kryzysu na niespotykaną i niemożliwą do przewidzenia skalę. Pandemia, w środku której mimowolnie się znaleźliśmy, wymusiła na nas zmianę naszych celów, strategii i zaplanowanych ścieżek kariery. Nie sposób tego nie zauważyć, nie sposób nie zastanawiać się co będzie dalej.

 

Jak odnaleźć i zorganizować się w tym nowym, nieznanym świecie, w nowej Polsce?

W rzeczywistości, w której maska i płyn do dezynfekcji to symbole odpowiedzialności społecznej, ale też wyraz naszego lęku o przetrwanie. Przetrwanie, do którego nasze indywidualne działania już nie wystarczą. Dziś wiemy na pewno, że aby poradzić sobie ze skutkami pandemii potrzebne są trwałe zmiany i mądry restart polityki publicznej. Potrzebne są działania, które pozwolą nam nie tylko utrzymać miejsca pracy, ale ograniczą zmiany klimatu.
 

Kryzys Klimatyczny nie zniknął

 

Koronawirus to tylko próba generalna przed tym, co mogą przynieść zmiany klimatu.

Wystarczył maleńki patogen, by w krótkim czasie zatrzymać światową gospodarkę. Nie trzeba bujnej wyobraźni, aby przewidzieć, co stanie się z nami, kiedy nieodwracalne zmiany klimatu przyspieszą. Ich przedsmak z niepokojem obserwujemy dziś w całej Polsce, dotkniętej suszą.

Od katastrofalnych skutków zmian klimatu nie będzie ucieczki, tak jak dziś nie ma miejsca, w którym można schronić się przed wirusem. To ostatni moment, by w walce o przetrwanie działać skutecznie. Z zapaści, która nas dotknęła, wyjść mądrze, budując nową gospodarkę opartą na współpracy, której jednym z priorytetów będzie autentyczna troska o klimat.
 

Zrestartujmy gospodarkę mądrze

 

Patrząc na nierówną walkę, którą na co dzień toczą pracownicy służby zdrowia, przedsiębiorcy i menadżerowie walczący o utrzymanie miejsc pracy, artyści, tysiące ludzi tracących grunt pod nogami, czujemy się w obowiązku zaapelować do liderów, rządzących naszym krajem - rządu, prezydenta, prezydentek i prezydentów miast, ale także do prezesek i prezesów firm:

Zrestartujmy polską gospodarkę mądrze, zarówno dla nas, jak i dla i kolejnych pokoleń.

Budujmy miejsca pracy, firmy, miasta i gospodarkę przyjazne dla człowieka, ale i klimatu. Tworząc programy wsparcia nie traćmy z oczu środowiska. Wybierajmy rozwiązania i technologie, które są innowacyjne i posłużą nam długie lata.

Wybierajmy do miejskich i krajowych planów inwestycyjnych inicjatywy ograniczające zmiany klimatu, poprawiające jakość powietrza i wspierającą służbę zdrowia, usługi komunalne i edukację, chroniące nas przed suszą i nawalnymi ulewami.

Działajmy w ramach europejskich struktur i wartości. Kierunek klimatycznej neutralności wypracowany i obrany przez Unię Europejską nie zmienia się mimo kryzysu. Europejski Zielony Ład jest szansą na transformację polskich miast, wsi i firm. Nie stać nas, aby pozostać na marginesie.

Planując restart gospodarki i inwestycje, zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i lokalnym:

  • twórzmy miejsca pracy w sektorach, które mają przyszłość,
  • wspierajmy inwestycje, które zwiększają efektywność energetyczną i rozwijają energetykę odnawialną,
  • wzmacniajmy działania dążące do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza,
  • wspierajmy budowę i promocję zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu,
  • dbajmy o społeczności i grupy szczególnie narażone,
  • inwestujmy w przestrzeń zieloną, powstrzymując dewastację środowiska,
  • projektujmy inwestycje z szacunkiem traktujące zasoby wody i przyrodę,
  • promujmy działania, które wspierają społeczności lokalne i ich aktywności.

Budujmy farmy fotowoltaiczne, prowadźmy rozsądną politykę wodną, inwestujmy w programy typu Mój Prąd i Czyste Powietrze, które tworzą miejsca pracy i bezpośrednio pomagają zadbać o budżet domowy. Nie bójmy się wycofywać z błędów niedawnej przeszłości. Idąc za przykładem Wiednia, zrywajmy w miastach asfalt, by siać łąki. Ułatwiajmy rowerzystom poruszanie się po mieście. Zastąpmy parkingi miejskimi parkami.

 

Koronawirus wybił nas z rytmu i nas zatrzymał. Wykorzystajmy to ostrzeżenie dobrze, traktując je jako lekcję i impuls do mądrego restartu gospodarki, ale i naszego myślenia.
 

Kim jesteśmy

Apel o mądry restart gospodarki powstał z inicjatywy osób i organizacji, których połączyła troska o społeczeństwo i środowisko naturalne. Bezpośrednim impulsem do napisania listu był wybuch pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku.


Sygnatariusze listu:

 

Nauka

Damian Wojciech Dudała, Prezes Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Dr Maciej Grodzicki, Instytut Ekonomii Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Hall, Stowarzyszenie Dobra Edukacja
Michał Hetmański, Fundacja Instrat

Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

im. S. Staszica w Krakowie, autor książki "Smog w Polsce"

Lidia Kołucka, Central European University

Dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski

Profesor wizytujący, King's College London

Prof. Maciej Nowicki, polski ekolog, profesor nauk technicznych, działacz społeczny

Prof. dr hab. Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Piotr Płoszajski, Szkoła Główna Handlowa

Dr Magdalena Popowska, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Piotr Skubała, ekolog, Wydział Nauk Przyrodniczych

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Laurynas Vaičiūnas, Prezes Zarządu Kolegium Europy Wschodniej

im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu

Karol Wawrzyniak, Kierownik Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych, NCBJ

Dyrektor Narodowego Centrum Analiz Energetycznych

 

Biznes

Katarzyna Bargielska, CMO & Co-founder AdTonos
Anna Czaplicka, Weber Shandwick
Katarzyna Czarska, Dobry PR

Tomasz Czerniejewski, CEO MultiWash

Jerzy Dobrowolski, Wojciech Moszyński, Małopolski Cech Optyków

Łukasz Dobrowolski, Zbigniew Prokopowicz, Luneos
Witold Drożdż, Członek Zarządu Orange Polska

Dr inż. Anna Dyląg, ABC ENERGIA

Magdalena Dziewguć, Google Polska

Elementy Wear

Maciej Filipkowski, inwestor, podcaster w Zaprojektuj swoje życie
Przemysław Gacek, Prezes Zarządu Grupa Pracuj

Aleksandra Kantor, Katarzyna Szpicmacher, Bio2materials

Roman Kasprzyk, Sales Director MDS AP

Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny Brief

Aleksandra Klonowska - Szałek, Slowhop

Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu, Polska Rada Biznesu
Klara Kowtun, Antonina Samecka, Risk Made in Warsaw

Karolina Kuklińska - Kosowicz, Paweł Kosowicz, YOPE

Dariusz Maciołek, Dyrektor Zarządzający Pionu Marketingu,

Komunikacji i Zaangażowania Społecznego Banku BNP Paribas

Ewa Magiera, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki
Agnieszka Molewska, Sylwia Swaczyńska, HR Concept

Natalia Myszkowska, CEO Cateringoo

Michał Niewiadomski, Rzeczpospolita, red. nacz. energianews.pl
Paweł Niziński, Partner GOODBRAND, CEE/CEO Better

Piotr Noceń, Partner Zarządzający, Resource Partners

Dr Jarek Oleszczuk, EPIXPERT, współautor manifestu COVID-19

Dr Wojciech Piotr Ozimek, Co-Founder & CTO Centrum Ozimek

Pora na Pola

Marzena Strzelczak, Dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Małgorzata Sztejter, coach, Członek Zarządu Kancelarii CMS

Sun Investment Group

Marta Tyszer, PR Calling

Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan

Karolina Woźniak, Too Good To Go

Damian Zapłata, Członek Zarządu, Allegro

 

Środowisko

Adw. Kinga Andryszczak, działaczka społeczna, ekolożka

Piotr Barczak, Koordynator polityki ds. odpadów, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska

Łukasz Broniewski, Climate Strategies Foundation

Anna Desogus, Ambasada Czystej Planety
Agnieszka Drozd, Konrad Marczyński, Emilia Piotrowska, Warszawski Alarm Smogowy

Anna Dworakowska, Magdalena Kozłowska, Ewa Lutomska, Natalia Matyasik,

Polski Alarm Smogowy

Dr inż. Agnieszka Fiszka Borzyszkowska, Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun

(Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego),

Ewa Podlesińska, Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny

Radosław Gawlik, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA

Ilona Jędrasik, Dr Marcin Stoczkiewicz, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Małgorzata Kiełt, Prezes Fundacji Planet For Generations

Anna Kolińska, Alarm dla Klimatu Piaseczno
Marcin Korolec, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

Krakowska Elektrownia Społeczna

Dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska, Natalia Węgrzyn, Purpose Climate Lab

Virginie Little, Little Greenfinity

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii

Weronika Michalak, HEAL Polska

Aleksandra Niewczas, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Anna Pięta, Martyna Sztaba, Muda Talks

Marcin Popkiewicz, Nauka o klimacie

Mirosław Proppé, WWF Polska

Areta Szpura, aktywistka ekologiczna

Paweł Szypulski, Greenpeace Polska

Michał Zabłocki, dziennikarz, aktywista
Alicja Zdziechiewicz, Stowarzyszenie Zielony Imielin

Ziemosfera, Patrycja i François
Alicja Żarkiewicz, MAMYWENE, Pakuję do swojego

 

Społeczeństwo

Piotr Abramczyk, GCCM Polska - Światowy Ruch Katolików

na Rzecz Środowiska

Patryk Białas, Stowarzyszenie BoMiasto

Magdalena Bigaj, wiceprezeska Fundacji Dbam o Mój Zasięg,

członkini Komitetu Dialogu Społecznego
Bartosz Brzyski, Klub Jagielloński

Dr Maciej Dębski, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg,

Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego

Joanna Erbel, Fundacja Blisko

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO

Adam Jarubas, europoseł

Dr Maciej Kozakiewicz, Prezes Stowarzyszenia Slow Jogging Polska

Jacek Krajewski, Prezes Zarządu Federacji Związku

Pracodawców Ochrony Zdrowia, Porozumienie Zielonogórskie
Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych

Leszek Mellibruda, psycholog społeczny
Miasto Jest Nasze

Paweł Łukasiak, Prezes Zarządu, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Urszula Niziołek - Janiak, Stowarzyszenie Tak dla Łodzi, Energia Miast

Mirella Panek - Owsiańska
Dr Mateusz Piotrowski, Inicjatywa Pacjent Europa
Izabela Sałamacha, ekspert ds. komunikacji i CSR

Dr Małgorzata Snarska-Nieznańska, Forum Inicjatyw Społecznych,

programy edukacyjne Code for Green

Anita Sowińska, Posłanka na Sejm RP
Aleksandra i Piotr Stanisławscy, twórcy bloga Crazy Nauka

Krzysztof Suszek, Przewodniczący Rady, Fundacja "Misja Medyczna"

Mateusz Wojcieszak, Prezes Zarządu, Fundacja Pole Dialogu

Dr inż. arch. Monika Wróbel, Wiceprezeska Fundacji Skwer Sportów Miejskich
Kuba Wygnański, Fundacja Stocznia

 

Kultura

Michał Bielawski, reżyser filmowy

Katarzyna Boni, reporterka, pisarka
Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta

Roman Czubiński, dziennikarz

Leszek Jażdżewski, Liberté!

Julia Kamińska, aktorka
Emilia Komarnicka-Klynstra, aktorka

Marika Krajniewska, pisarka
Karol Paciorek, twórca internetowy

Daniel Petryczkiewicz, fotograf, #NoBeautyInPlastic
Zespół miesięcznika Pismo. Magazyn opinii

Beata Sadowska, dziennikarka, www.mentalist.pl

Jakub Sowiński, projektant grafiki, wykładowca ASP w Krakowie

Filip Springer, reporter, fotograf

Katarzyna Tusk, twórczyni internetowa

Marcin Wicha, pisarz, grafik, ilustrator

Marcel Woźniak, pisarz

Zofia Zborowska, aktorka

 

Pozostali

Kajetan R. Andrzejczak

Kamila Chmielewska

Anna Danielewska

Paula Dąbrowska

Sylwia Dębowska

Małgorzata Dobrowolska, lekarz okulista

Joanna Działak

Maja Geryszewska

Krzysztof Głowa

Aneta Gwiazdowska

Beata Jaczewska
Aleksandra Janus

Hanna Jaworska-Orthwein

Aleksandra Jonca

Anna Kalinowska

Beata Kaplan

Jacek Karaczun

Zofia Karczewska

Wiktoria Kosicka

Agnieszka Kozłowska - Rajewicz

Monika Krawczykowska

Marta Krymarys

Angelika Kubaj

Ewelina Kulińska

Grzegorz Lepianka

Agnieszka Leśniewska

Krzysztof Ławrywjaniec

Anna Łoboda

Maria Mandera
Sandra Marciniak

Anna Maślaczyńska - Ratajczak

Małgorzata Mazur

Karolina Misiuda
Dr Marcin Murawski

Aleksandra Naborczyk

Karol Okuniewicz

Ida Potocka

Aleksandra Rózga

Adam Sankowski

Aga Stańczak

Urszula Szpotowicz

Weronika Szwarc - Bronikowska

Joanna Walaszczyk

Jakub Wawrzyniak

Katarzyna Wojnar

Anna Zajewska

Joanna Zator - Skórska

 

Czas na reSTART!