2020-10-07

Zapraszamy na IV cykl Warsztatów Rozliczeniowych Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

 

„Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową podmiotu leczniczego

7.10 - 2.12.2020

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej wraz z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju zapraszają do udziału w szkoleniach na temat praktycznych aspektów zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływu na kondycję finansową ośrodka. Warsztaty są skierowane do kadry zarządczej przede wszystkim dyrektorów i ordynatorów oraz pracowników działów rozliczeń, działów ekonomicznych, działów zamówień publicznych, aptek przyszpitalnych oraz pracowników regionalnych oddziałów NFZ. 

Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie spotkań online na platformie ZOOM w okresie październik - listopad. W czasie jesiennej edycji zaplanowanych jest  7 warsztatów po 3 godziny każdy. Ze względu na utrzymanie interaktywnej formy spotkań liczba uczestników każdego spotkania zostanie ograniczona do maksimum  50 osób. 

Warsztaty uzupełnią istotną lukę w zakresie edukacji i poszerzania wiedzy osób zajmujących się tak trudną tematyką jaką jest zarządzanie przychodami z NFZ. 
Szczególna uwaga poświęcona zostanie rozliczeniu badań genetycznych oraz gospodarce lekami w szpitalu, w tym procedurom przetargowym na zakup leków. Warsztaty zostaną poprowadzone przez czołowych ekspertów praktyków takich jak m.in.:  dr n. med. Beata Jagielska (Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), mec. Adam Twarowski (Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Narodowym Instytutucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska – Wynimko (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc), prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek (Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, Kierownik Zakładu Patomorfologii Klinicznej Szpitala Jurasza), dr n. med. Andrzej Tysarowski (Kierownik Pracowni Genetycznej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), mgr inż. Magdalena Sakowicz (Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie). 

Warsztaty są odpowiedzią na wyzwania interpretacyjne zarządzeń Prezesa NFZ, jak również na kwestie wymogów jakościowych w obszarze diagnostyki genetycznej i zamówień publicznych na wykonywanie tych badań. Spotkania będą miały charakter aktywnej dyskusji oraz wymiany wiedzy między prezentującymi oraz uczestnikami. Tegoroczna agenda zostanie poszerzona o tematy związane z COVID-19 i zmiany w zakresie rozliczeń, które wywołała pandemia.  

AGENDA

1.    Strategia diagnostyki genetycznej w wybranych nowotworach m. in. płuco, jelito, pierś, trzustka, jajnik, skóra.
2.    Finansowanie badań genetycznych w ramach zawartych umów z NFZ - aspekty rozliczeniowe, finansowe i prawne.
3.    Gospodarka lekowa w szpitalu – bariery i ograniczenia.
4.    Standardy  jakościowe a  nowy model  finansowania patomorfologii. 

5.    Funkcjonowanie podmiotów leczniczych na tle zmian organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w dobie COVID-19:
•    Zmiany związane z nowa ustawą COVID w ochronie zdrowia.
•    Zmiany w realizacji i rozliczaniu umów o udzielanie świadczeń w związku z epidemią koronawirusa - ułatwienia dla świadczeniodawców.
•    Organizacja i funkcjonowanie laboratorium wykonujących testy genetyczne w kierunku SARS CoV-2 
•    Teleporady- jak prawidłowo udzielać świadczeń w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów  łączności?

Szczegółowe terminy warsztatów poniżej:

•    7.10.2020, godz. 10.00 – 13.00 dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego

LINK DO REJESTRACJI:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bMhVRvvCRKmQoGFw71LJIQ


•    21.10.2020, godz. 10.00 – 13.00 dla województwa małopolskiego, śląskiego

LINK DO REJESTRACJI:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2b888gWURs2U_CvavfPWog


•    28.10.2020, godz. 10.00 – 13.00 dla województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego

LINK DO REJESTRACJI:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Jq913ic3TUaDqhG0aG-qxQ


•    4.11.2020, godz. 10.00 – 13.00 dla województwa kujawsko pomorskiego, podlaskiego, warmińsko mazurskiego

LINK DO REJESTRACJI:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IxGAVZI8QPqOeb9DGLgFCA


•    18.11.2020, godz. 10.00 – 13.00 dla województwa  dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego

LINK DO REJESTRACJI:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_d5vuLGCcS8Gxvkfx0zB33Q


•    25.11.2020. godz. 10.00 – 13.00 dla województwa łódzkiego, wielkopolskiego 

LINK DO REJESTRACJI:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sfrhw-XdTeaJBS_8iOknwQ


•    2.12.2020, godz. 10.00 – 13.00  dla województwa mazowieckiego 

LINK DO REJESTRACJI:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ovru63tmQKmUkT7rI0S1tw

 

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem -  klik