2020-09-30

Warsztaty „Zasady organizacji, finansowania i rozliczenia jednoczasowej radiochemioterapii w Polsce”

Warsztaty 

„Zasady organizacji, finansowania i rozliczania jednoczasowej radiochemioterapii w Polsce”

30 września 2020


W imieniu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej z ogromną przyjemnością zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu: „Zasady organizacji, finansowania i rozliczenia jednoczasowej radiochemioterapii w Polsce”. 

Warsztaty w formie online odbędą się 30 września o godz. 12.00 – 14.00. 

Zarejestrować się można pod poniższym linkiem:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nS0MioqVScWaJKTYBbbydA

Warsztaty zostaną poprowadzone przez uznanych ekspertów m.in.:

  • prof. dr hab.n.med. Macieja Krzakowskiego (Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej),
  • dr n. med. Beatę Jagielską (Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie),
  • mgr Bartosza Maleszczuka (Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu),
  • mgr inż. Magdalenę Sakowicz (Kierownika Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie).

Poniżej ramowa agenda szkoleń:
1. Rola i znaczenie jednoczasowej radiochemioterapii w leczeniu pacjentów onkologicznych na przykładzie raka płuca.
2. Podstawy prawne regulujące realizację świadczeń medycznych dt. radiochemioterapii.
3. Sposób organizacji udzielania świadczeń w podmiotach leczniczych.
4. Organizacja, współpraca między ośrodkowa celem przeprowadzenia jednoczasowej radiochemioterapii, transport pacjentów.
5. Pytania i odpowiedzi