2020-09-30

Polskie wydanie książki "Przedefiniowanie systemu opieki zdrowotnej"

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju wspólnie z Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej przygotował polskie wydanie książki Michaela E. Portera i Elizabeth Olmsted Teisberg pt. „Przedefiniowanie systemu opieki zdrowotnej. Budowanie konkurencji na wartości i zorientowanej na wynik”. Książka ta zapoczatkowała transformację w kierunku koncepcji ochrony zdrowia opartej o wartość - modelu, którego celem jest dostarczenie wysokiej jakości usług zdrowotnych skoncentrowanych na wynikach leczenia przy jednoczesnej optymalizacji kosztów tych usług. Redakcji polskiego wydania podjęli się prof. dr hab. n. ekon. Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa, prof. dr. hab. n. med. Jan Walewski, Narodowy Instytut Onkologii - PIB, dr n. med. Beata Jagielska, Narodowy Instytut Onkologii - PIB.

Mamy nadzieję, że polskie wydanie przyczyni się do popularyzacji koncepcji ochrony zdrowia opartej o wartość w Polsce. Szczegółowa ocena możliwości wdrożenia tej koncepcji, kosztów, oraz korzyści z niej wynikających powinna przekonać zarówno opinię publiczną jak i decydentów, do nieuniknionej transformacji opieki zdrowotnej w tym właśnie kierunku. Jest to tym bardziej konieczne, biorac pod uwagę rosnące koszty w ochronie zdrowia w Polsce i na świecie, i wzrastające potrzeby zdrowotne spowodowane m.in. starzeniem się społeczeństwa.