2020-11-03

„Jak zwiększyć zyski i ograniczyć koszty dzięki cyrkularnym modelom biznesowym?” - bezpłatny cykl warsztatów online

 

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA FIRM ONLINE
„JAK ZWIĘKSZYĆ ZYSKI I OGRANICZYĆ KOSZTY
 DZIĘKI CYRKULARNYM MODELOM BIZNESOWYM?”

Listopad 2020

 

  • Prowadzisz ambitną, rozwijającą się firmę?
  • Zatrudniasz mniej niż 250 osób?
  • Działasz na terenie województwa mazowieckiego?

 

Zapraszamy prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa z sektora MŚP z siedzibą w woj. mazowieckim do uczestnictwa w cyklu warsztatów pt. „Jak zwiększyć zyski i ograniczyć koszty dzięki cyrkularnym modelom biznesowym?”, finansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.


W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli szansę:

  • zidentyfikować nowe szanse, jakie otwiera dla firm trwająca obecnie transformacja gospodarki w kierunku cyrkularnym (GOZ),
  • poznać możliwości zwiększania zysków oraz ograniczania kosztów dzięki cyrkularnym innowacjom,
  • opracować scenariusz potencjalnej transformacji własnego modelu biznesowego,
  • zaprojektować nowe cyrkularne usługi i produkty oraz ich opakowania, dostosowane do specyfiki danej firmy

Szkolenie jest także świetną okazją do networkingu i nawiązania współpracy biznesowej z innymi uczestnikami, a także poszerzenia wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym.

Warsztaty przeprowadzone zostaną online na platformie Zoom, udział w nich jest bezpłatny. Cykl warsztatów obejmuje 3 dni, w trakcie których podczas 3-godzinnych zdalnych spotkań 20 uczestników z 10 różnych firm będzie miało okazję zdobyć praktyczną wiedzę i realne korzyści, biorąc pod lupę własne przedsiębiorstwo.

 

Szczegółowe terminy warsztatów:

Grupa I:
03.11 (wtorek) godz. 9:00 - 12:00,
16.11 (poniedziałek) godz. 12:00 - 15:00,
23.11 (poniedziałek) godz. 9:00 - 12:00

Grupa II:
05.11 (czwartek) godz. 9:00 - 12:00,
19.11 (czwartek) godz. 12:00 - 15:00,
26.11 (czwartek) godz. 9:00 - 12:00

Grupa III:
06.11 (piątek) godz. 9:00 - 12:00,

20.11 (piątek) godz. 12:00 - 15:00,
27.11 (piątek) godz. 9:00 - 12:00

Preferencje przydziału do grup można zgłaszać w formularzu rekrutacyjnym.

Formularz rekrutacyjny: https://forms.gle/7u4nQnMfvv4wR7Bs9 

 

Szczegółowy program warsztatów:

 

Dzień 1. - Wprowadzenie (3h) / dr Agnieszka Sznyk, Hubert Bukowski, INNOWO

Warsztaty rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia do tematu gospodarki obiegu zamkniętego. Eksperci INNOWO zapoznają nas z nowymi, cyrkularnymi modelami biznesowymi, a także przedstawią hierarchię postepowania z odpadami. Omówione zostaną również zmiany w legislacji na poziomie krajowym i europejskim - European Green Deal oraz Circular Economy Package.

Dr Agnieszka Sznyk - Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, z wykształcenia doktor nauk rolniczych ze specjalizacją zrównoważona produkcja rolna. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF, międzynarodowej organizacji ekologicznej. Ekspertka od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa, autorka licznych raportów i artykułów.

Hubert Bukowski - Research Manager w INNOWO, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, wieloletni pracownik Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego. Prowadził projekty z szeroko pojętego obszaru innowacji zarówno w teorii (raporty i analizy na tematy m.in. implementacji gospodarki cyrkularnej, makroekonomicznych skutków nakładów na badania i rozwój, endogenicznych modeli wzrostu gospodarczego) jak i w praktyce.

 

Dzień 2. - Ekoprojektowanie i zrównoważone opakowania (3h) / Marta Krawczyk, Rekopol

Drugiego dnia dowiemy się, jak sprostać wymogom narzuconym przez pakiet zmian dyrektyw Circural Economy Package, a także porozmawiamy o wyzwaniach oraz potencjalnych korzyściach dla biznesu, jakich dostarczyć może odpowiedzialne podejście do projektowania opakowań. Omówione zostaną również aspekty prawne oraz przewidywane zmiany w ustawodawstwie europejskim mające wpływ na firmy.

Marta Krawczyk - Od ponad 7 lat związana z Rekopolem. Specjalistka od ecodesignu opakowań i przydatności do recyklingu. Trenerka i edukatorka w zakresie segregacji i gospodarki odpadami opakowaniowymi, audytorka zakładów recyklingu. Koordynatorka projektów edukacyjnych, CSR i doradczych. Absolwentka ochrony środowiska na UAM i studiów podyplomowych Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego

 

Dzień 3. - Design Thinking (3h) / Agata Miryn-Sienkiewicz, Next Good Thing

Ostatniego dnia naszego cyklu poznamy założenia pracy nad innowacjami w metodach kreatywnych w kontekście cyrkularnych modeli biznesowych. Nauczymy się metod Design Thinking i Systems Thinking oraz mapowania systemów, a następnie przećwiczymy zdobyte umiejętności podczas pracy w grupach, mapując cykl życia produktu i przyglądając się łańcuchowi wartości. Poznamy także narzędzie Circular Business Loops, które pomaga przyjrzeć się modelowi biznesowemu oraz przeanalizować przepływy wzdłuż łańcucha wartości firm w kontekście przejścia z modelu linearnego na cyrkularny.

Agata Miryn-Sienkiewicz - Entuzjastka i edukatorka w obszarze zrównoważonego biznesu i rozwoju. Założycielka firmy edukacyjno-szkoleniowej Next Good Thing promującej wdrażanie modeli Gospodarki Obiegu Zamkniętego z wykorzystaniem kreatywnych metod pracy. Ukończyła kurs na temat gospodarki obiegu zamkniętego (Circular Economy) w Ellen MacArthur Foundation oraz kurs moderatora metody Design Thinking. Z wieloletnim doświadczeniem pracy w marketingu agencyjnym (K2 Internet), skąd wyniosła warsztat marketingowy, strategiczny i spojrzenie skierowane na efekt. W ostatnim czasie pracowała jako Marketing&Strategy Manager dla start-up'u z obszaru upcyklingu Deko Eko (dekoeko.com), gdzie w praktyce rozwijała cyrkularny model biznesowy. Z wykształcenia ekonomistka (SGH) oraz niedoszła afrykanistka (UW). W wolnych chwilach ćwicząca jogę fanka edukacji alternatywnej.

Projekt jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.