2020-11-09

Raport: "Wpływ COVID-19 na polski system ochrony zdrowia"

Polski system opieki zdrowotnej jest finansowany w 69,4% ze źródeł publicznych. Nie ulega wątpliwości, że obecny kryzys gospodarczy spowodowany przez panującą pandemię, a także bezpośrednie konsekwencje działań ograniczających zakażenia, będą miały wpływ zarówno na dochody, jak i wydatki publicznego systemu opieki zdrowotnej. W celu zbadania możliwego wpływu COVID-19 na sektor publicznej opieki zdrowotnej przygotowano cztery scenariusze po stronie przychodów (analiza dotyczy jedynie płatnika publicznego) i wydatków. Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki NFZ są w dużej mierze niezależne od dochodów (przynajmniej w perspektywie jednego roku), przewidywanie wydatków przyjęło formę jakościowych, eksperckich badań wspartych dyskusjami z odpowiednimi decydentami.

 

WERSJA POLSKA: klik 

ENGLISH VERSION: click

 

Raport został zrealizowany we współpracy i dzięki wsparciu INFARMY