2020-11-24

Nowy system recyklingu kapsułek po kawie w Wielkiej Brytanii

Trzech największych brytyjskich producentów kawy połączyło siły, aby stworzyć pierwszy ogólnokrajowy system recyklingu kapsułek po kawie. Dotychczas najczęściej trafiały one na wysypiska, gdzie ich rozkład może trwać 500 lat.

Nestlé, właściciel Nespresso i Nescafé Dolce Gusto, oraz Jacobs Douwe Egberts (JDE) UK, właściciel Tassimo, w przyszłym roku wprowadzą pierwszy system ułatwiający konsumentom recykling kapsułek. Złożona kombinacja tworzywa sztucznego, folii i aluminium wraz z ziarnami i ściekami z kawy uniemożliwia przetwarzanie kapsułek w większości miejskich zakładów recyklingu. Co więcej, badania firmy badawczej Mintel podkreślają dezorientację wśród konsumentów - ponad jedna trzecia (35%) osób, które używają kapsułek z kawą, nie wie, że można je poddać recyklingowi.

Zużycie kapsułek kawy wzrosło jeszcze przed lockdownem, ale Brytyjczycy piją teraz w domu coraz więcej kawy. Firma badawcza Mintel przewiduje, że wartość sprzedaży detalicznej kapsułek kawy w Wielkiej Brytanii osiągnie w tym roku 260 mln funtów, wzrastając z 210 mln funtów w 2018 roku.

Lokalne władze samorządowe są proszone o zapewnienie pojemników do zbiórki kapsułek po kawie obok standardowych pojemników na plastik, metal, papier czy szkło. Długoterminowy plan przewiduje też możliwość oddania zużytych kapsułek dostawcy zakupów z supermarketów internetowych.


Źródło: The Guardian