2020-12-08

Webinary pt. "Komercjalizacja wyników badań naukowych w sektorze surowcowym"

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w webinariach pt.:

Komercjalizacja wyników badań naukowych w sektorze surowcowym

w których poruszone zostaną zagadnienia związane ze składaniem wniosków patentowych oraz własnością intelektualną.

- Webinarium dla naukowców oraz technologów pracujących na uczelniach oraz w instytutach badawczych odbędzie się 8 grudnia 2020 r. (we wtorek) w godz. 10:00 - 11:35 na platformie Zoom.

Agenda spotkania:
10:00 - 10:10 Powitanie, słowa wstępu / INNOWO
10:10 - 10:35 Ochrona innowacji w sektorze surowcowym w świetle wybranych, podstawowych aspektów postępowań przed Urzędem Patentowym RP / Sylwia Wit vel Wilk, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Urząd Patentowy RP
10:35 - 11:00 Na co zwrócić uwagę, ubiegając się o patent? Kluczowe czynniki sukcesu wniosków patentowych w sektorze surowcowym / Dorota Rzążewska, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
11:00 - 11:20 Ekosystem innowacji AGH / dr inż. Justyna Topolska, specjalistka ds. rozwoju nowego biznesu Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.
11:20 - 11:35 Q&A

Udział w webinarium jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy.
Link do rejestracji

- Webinarium dla brokerów technologii oraz innowacji, przedstawicieli centrów transferu technologii, akademickich inkubatorów innowacyjności oraz spółek celowych uczelni odbędzie się 8 grudnia 2020 r. (we wtorek) w godz. 14:00 - 15:35 na platformie Zoom.

Agenda spotkania:
14:00 - 14:10 Powitanie, słowa wstępu / INNOWO
14:10 - 14:35 Ochrona innowacji w sektorze surowcowym w świetle wybranych, podstawowych aspektów postępowań przed Urzędem Patentowym RP / Sylwia Wit vel Wilk, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Urząd Patentowy RP
14:35 - 15:00 Na co zwrócić uwagę, ubiegając się o patent? Kluczowe czynniki sukcesu wniosków patentowych w sektorze surowcowym / Krzysztof Czub, Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
15:00 - 15:20 Ekosystem innowacji AGH / Marta Bulanda, koordynatorka projektu Inkubator Innowacyjności 4.0
15:20 - 15:35 Q&A

Udział w webinarium jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy.
Link do rejestracji

Zachęcamy Państwa do udziału!