2021-03-01

Zapraszamy na kolejne webinary dla branż energetycznej i budowlanej

Zapraszamy na kolejne webinary dla branż energetycznej i budowlanej z cyklu „Gospodarka o obiegu zamkniętym - strategie, praktyki i zasady monitorowania”, organizowane we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Wydarzenia są przeznaczone głównie dla przedstawicieli branż energetycznej i branży budowlanej. Podczas webinariów odbędzie się dyskusja nad planowanymi do wdrożenia przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wskaźnikami oceniania postępów w zakresie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym dla danej branży.

Wydarzenia będą unikalną okazją na poznanie propozycji wskaźników cyrkularności opracowywanych przez konsorcjum w ramach projektu "GOSPOSTRATEG - otoGOZ" oraz ich przedyskutowanie wraz z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.


Kolejne wydarzenia dla obydwu sektorów odbędą się 10 marca oraz 30 marca.


Budowlanka:
10 marca: „Zrównoważone gospodarowanie materiałami budowlanymi - odzysk i przywracanie do obiegu”. Link do rejestracji
30 marca: "Paszporty budynków i standaryzacja sprawozdawczości w budownictwie". Link do rejestracji
 

Energetyka:
10 marca: "Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu - polska droga transformacji energetycznej?". Link do rejestracji
30 marca: "Rola przesyłu i magazynowania energii w gospodarce o obiegu zamkniętym”. Link do rejestracji