2021-03-23

Zapraszamy na kolejny webinar z zakresu cyrkularności dla branży budowlanej

Zapraszamy na webinar "Paszporty budynków i standaryzacja sprawozdawczości w budownictwie", czyli kolejne wydarzenie dla branży budowlanej z cyklu „Gospodarka o obiegu zamkniętym - strategie, praktyki i zasady monitorowania”, organizowane we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Wydarzenie jest przeznaczone głównie dla przedstawicieli branży budowlanej. Podczas webinaru odbędzie się dyskusja nad planowanymi do wdrożenia przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wskaźnikami oceniania postępów w zakresie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym dla danej branży.

Wydarzenie będzie unikalną okazją na poznanie propozycji wskaźników cyrkularności opracowywanych przez konsorcjum w ramach projektu "GOSPOSTRATEG - otoGOZ" oraz ich przedyskutowanie wraz z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wydarzenie odbędzie się 30 marca o godzinie 10:00 na platformie Zoom. Link do rejestracji