2021-04-06

Circular Cities Program Poland

LAUNCH OF THE REPORTS „CIRCULAR CITIES PROGRAM POLAND”

Innowo Institute and Metabolic Institute invite you to the official launch of the reports „Circular cities program Poland”, which will take place on the 19 April 2021 at 11.00.

The implementation of the circular economy concept provides an opportunity to radically modify the current economic model.  During the program, generously funded by the MAVA Foundation, we performed a sustainability analysis, including material flow analyses of key sectors, stakeholder assessments and spatial analysis, to uncover actionable insights that can drive the transition to a circular economy in three Polish cities.

As a result, a long-term circular strategy was created, covering various areas of city management and an action plan ready to be implemented by Cracow, Lublin, and Gdansk.

During the event, we will discuss conclusions and recommendations from the analyzes and exchange experiences with our European partners.

Help to close the circuit! See agenda and register at: https://hopin.com/events/circular-cities-progarmme

 

INAUGURACJA WYNIKÓW PROJEKTU „CIRCULAR CITIES PROGRAM POLAND”

Instytut Innowo i Metabolic zapraszają na oficjalną premierę raportów „Circular cities program Poland”, która odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. o godzinie 11.00.

Wdrożenie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym daje szansę radykalnej modyfikacji obecnego modelu gospodarczego. W ramach programu, finansowanego przez Fundację MAVA, przeprowadziliśmy analizy zrównoważonego rozwoju, w tym analizę przepływu materiałów w kluczowych sektorach, ocenę interesariuszy i analizę przestrzenną, aby zidentyfikować praktyczne rozwiązania, które mogą wspierać transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W efekcie powstały długofalowe strategie cyrkularne, obejmujące różne obszary zarządzania miastem oraz gotowe do wdrożenia plany działania dla Krakowa, Lublina i Gdańsk.

Podczas wydarzenia omówimy wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych analiz oraz wymienimy się doświadczeniami z naszymi europejskimi partnerami.

Pomóż zamknąć obieg! Zobacz program i zarejestruj się na: https://hopin.com/events/circular-cities-progarmme