2021-05-19

Polski projekt Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zwyciężył w VBHC PRIZE Dragon's Grant & Endorsement

W tym roku po raz pierwszy Instytut INNOWO i Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej PKMP zorganizowały polską edycję konkursu „Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement”. Konkurs skierowany jest  do  instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość tzw. Value Based Healthcare. Dzięki tej inicjatywie polskie projekty mogły zaprezentować się na arenie międzynarodowej i konkurować z najlepszymi inicjatywami z tego obszaru z Europy. Laureatami polskiej edycji zostali Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku i Dolnośląskie Centrum Onkologii.

18 maja 2021 odbył się międzynarodowy finał konkursu w Holandii. Projekt „Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP” zwyciężył i zdobył nagrodę główną VBHC Dragons Grant. Natomiast Dolnośląskie Centrum Onkologii z projektem Sieci Szpitali Onkologicznych przeszło do ścisłego finału i w efekcie zdobyło drugie miejsce w kategorii VBHC Dragons Endorsement.

Zwycięzcom tego prestiżowego wyróżnienia serdecznie gratulujemy!

Celem projektu jest budowanie świadomości koncepcji systemu ochrony zdrowia opartego na wartościach i innowacyjnych rozwiązaniach mających na celu zwiększenie efektywności systemu. VBHC Dragon’s Grant jest inicjatywą, która ma na celu promowanie praktycznych rozwiązań z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość, które są wdrażane w instytucjach ochrony zdrowia na całym świecie. Najlepsze projekty wyróżnione są prestiżową nagrodą Value Based Healthcare Prize i muszą spełnić następujące warunki:

  1. Zapewniają pacjentowi najwyższą jakość,
  2. Koncentrują się na pacjentach i ich spersonalizowanym procesie leczenia, według najnowszych wytycznych medycznych
  3. Są opłacalne,
  4. Wprowadzają innowacje w szerokim znaczeniu tego słowa; tj. organizacyjne, medyczne i / lub diagnostyczne,
  5. Mogą być wdrożone w całym cyklu opieki.

Przyznanie pierwszej nagrody zespołowi z Gdańska pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Jassem jest dla nas ogromnym zaszczytem. Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia i jesteśmy dumni, że dzięki naszej inicjatywie mogły zostać uhonorowane wieloletnie wysiłki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Mam nadzieję, ze nasza ścisła współpraca z prof. Fredem van Eenennaam’em i VBHC Centre Europe przełoży się w przyszłości na znacząca poprawę jakości  - mówi dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes PKMP.

Kluczowe w ochronie zdrowia są działania mające na celu poprawę jakość opieki nad pacjentem, ponieważ to  system ma działać na korzyść pacjenta, a nie odwrotnie. System musimy być pacjentocentryczny.  Dlatego PKMP i Instytut INNOWO nawiązały współpracę z Decision  Institute i VBHC Center Europe, aby promować właśnie takie rozwiązania,  które  mają stawiać pacjenta w centrum i oferować  mu jak najwyższą jakość leczenia.  Dzięki Value Based Healthcare Dragons Grant and Endorsement możemy promować i docenić najciekawszego i najlepsze rozwiązania poprawiające jakość systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówi dr Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO. 

Organizatorami przedsięwzięcia w Polsce są Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, Centrum Ochrony Zdrowia przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Decision  Institute /VBHC Center Europe. Honorowymi partnerami są  Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Collegium Medicum Uniwersytety Jagiellońskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  i Collegium Civitas.

 

Więcej informacji na temat edycji międzynarodowej:  http://vbhcprize.com

Więcej informacji na temat edycji polskiej: dr Agnieszka Sznyk, INNOWO, a.sznyk@innowo.org