2021-05-26

11. Polsko – Szwajcarskie Forum Dialogu dla Zdrowia

Polska jest silnym graczem na polu produkcji farmaceutyków i badań klinicznych. Niektórzy badacze dokonali obiecujących odkryć, ale wprowadzenie ich na rynek okazało się znacznie trudniejsze. Co Polska mogłaby zrobić, aby wypełnić lukę między środowiskiem akademickim a sektorem prywatnym?
Jak Polska może wzmocnić swój ekosystem badawczo-rozwojowy (B + R) i startupowy w branży farmaceutycznej i Lifescience?

11. edycja Polsko – Szwajcarskiego Forum Dialogu dla Zdrowia będzie okazją do dyskusji wśród naukowców, decydentów, przedsiębiorców i ekspertów branżowych na temat tego, czego oba kraje mogą się od siebie wzajemnie nauczyć w tym zakresie oraz w jaki sposób stworzyć środowisko sprzyjające pomyślnym pracom badawczo-rozwojowym i inwestycjom w sektorze farmaceutycznym i Lifescience.

11. Polsko – Szwajcarskie Forum Dialogu dla Zdrowia będzie koncentrowało się na tematyce wspierania badań i rozwoju w zakresie innowacyjnych nowych metod leczenia - niwelowaniu luki pomiędzy światem nauki a biznesem. Spotkanie odbędzie się 22 czerwca 2021.

W panelu Jak stworzyć środowisko sprzyjające efektywnym pracom badawczo-rozwojowym w dziedzinie farmacji i nauk przyrodniczych moderatorką jest dr Agnieszka Sznyk, Prezeska INNOWO.

Więcej informacji o prelegentach oraz agenda: NA STRONIE WYDARZENIA