2021-06-08

Warsztaty „Współczesne badania genetyczne w onkologii oraz możliwość ich finansowania przez płatnika w zależności od wykorzystanej technologii oraz rodzaju badanego materiału”

Stowarzyszenie Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej oraz Instytut INNOWO zapraszają na eksperckie warsztaty medyczne „Współczesne badania genetyczne w onkologii oraz możliwość ich finansowania przez płatnika w zależności od wykorzystanej technologii oraz  rodzaju badanego materiału", które odbędą się 29 czerwca 2021 w godzinach 15:00-18:00.

Partnerami warsztatów są: Roche Diagnostics, Novartis, Amogen, Qiagen, Analityk Genetyka, Astra Zeneca, Amgen

Program warsztatów:

15.00-15.10 Diagnostyka genetyczna i molekularna na przykładzie niedrobnokomórkowego raka płuca – prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Narodowy Instytut Onkologii - PIB

15.10-16.00 Strategia diagnostyki genetycznej w wybranych nowotworach guzów litych: w raku piersi, jelita grubego i prostaty – dr hab. n med. Beata Jagielska, Prezeska PKMP; dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej

16.00-16.20 Badania genetyczne w nowotworach u dzieci – dr hab. n.med. prof. nadzw. Anna Raciborska, Instytut Matki i Dziecka

16.20 - 16.40 Badania molekularne w nowotworach o uwarunkowaniu dziedzicznym – dr n. med. Dorota Nowakowska, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

16.40 - 16.55  Zmiany w programie B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca – prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

16.55 -17.15  Zastosowanie badań molekularnych w skriningu raka szyjki macicy oraz możliwości ich realizacji i finansowania w polskich warunkach – dr hab. n med. Andrzej Nowakowski, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

17.15 - 17.30 Finansowanie badań genetycznych w ramach zawartych umów z NFZ - aspekty rozliczeniowe, finansowe i prawne – mgr. Magdalena Sakowicz, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

17.30 -17.50 Zaburzenia molekularne w nowotworach układu rozrodczego i ich wpływ na wybór terapii i rokowanie – dr hab. n med. Lubomir Bodnar, Siedleckie Centrum Onkologii

Podsumowanie  konferencji  dr hab. n med. Beata Jagielska, Prezeska PKMP

AGENDA

Rejestracja na wydarzenie

Materiały do pobrania:

Test do wykrywania mutacji COBAS

Oprogramowanie wspierające przygotowanie raportów klinicznych NGS