2021-07-12

Circular Week 2021

Circular Week 2021 - razem dla zrównoważonej przyszłości! Dołącz do nas!

Circular Week (11-17 października 2021) to międzynarodowa seria wydarzeń i inicjatyw poświęconych tematyce gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju, które mają miejsce w całej Europie. Celem Circular Week jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego, wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych i nawiązanie współpracy pomiędzy interesariuszami: biznesem, przedstawicielami nauki oraz organizacji pozarządowych czy międzynarodowych.

Jak co roku zapraszamy na liczne warsztaty, spotkania eksperckie, webinaria, wykłady oraz debaty. Uroczystym zakończeniem Circular Week jest międzynarodowa konferencja Mazovia Circular Congress, która odbędzie się 15 października w formie hybrydowej. Wydarzenie to jest skierowane do przedstawicieli administracji publicznej, samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, menedżerów zajmujących się tematyką zrównoważonego rozwoju i CSR, start-upów oraz mediów. W trakcie tegorocznej konferencji poruszymy tematy transformacji cyrkularnej, bioekonomii i stających przed nią wyzwań, a także zagadnienia rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Więcej informacji oraz harmonogram na dedykowanej stronie internetowej: https://circularweek.org/