2021-11-14

Warszaty "Miejsce diagnostyki genetycznej w praktyce klinicznej"

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej wraz z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju zapraszają do udziału w szkoleniach na temat praktycznych aspektów wdrażania genetycznych badań diagnostycznych w praktyce klinicznej  i ich wpływu na kondycję finansową ośrodka. Warsztaty są skierowane do kadry zarządczej przede wszystkim dyrektorów i ordynatorów oraz pracowników działów rozliczeń, działów ekonomicznych, działów zamówień publicznych, aptek przyszpitalnych oraz pracowników regionalnych oddziałów NFZ. 

Warsztaty zostaną przeprowadzone  online na platformie ZOOM 9 grudnia w godz. 15.00 - 17.00.

Warsztaty uzupełnią istotną lukę w zakresie edukacji i poszerzania wiedzy osób zajmujących się tak trudną tematyką jaką jest zarządzanie przychodami z NFZ. Szczególna uwaga poświęcona zostanie rozliczeniu badań genetycznych oraz gospodarce lekami w szpitalu, w tym procedurom przetargowym na zakup leków. Warsztaty zostaną poprowadzone przez czołowych ekspertów praktyków takich jak m.in.:  dr hab  n. med. Beata Jagielska i, mec. Adam Twarowski (Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Narodowym Instytutucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska – Wynimko (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc), p, dr n. med. Andrzej Tysarowski (Kierownik Pracowni Genetycznej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), mgr inż. Magdalena Sakowicz (Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie). 

Warsztaty są odpowiedzią na wyzwania interpretacyjne zarządzeń Prezesa NFZ, jak również na kwestie wymogów jakościowych w obszarze diagnostyki genetycznej i zamówień publicznych na wykonywanie tych badań.

Miejsce diagnostyki genetycznej w praktyce klinicznej
Description
PROGRAM WARSZTATÓW:

15.00- 15.20 Rola i miejsce zaawansowanej diagnostyki genetycznej w onkologii, (20 min.)
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Konsultant krajowy w onkologii klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii - PIB

15.20-15.40 Zmiany w programie B6.Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca. (20 min.)
prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska – Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

15.40- 16.00 Program pilotażowy JGPato jako element wpierający proces poprawy jakości w patomorfologii ? (20 min.)
prof. dr hab. n.med. Renata Langfort, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

16.00- 16.20 Strategia diagnostyki genetycznej w nowotworach narządu rodnego. (20 min.)
dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes PKMP

16.20- 16.40 Możliwości leczenia chorych na raka jajnika w świetle nowego programu lekowego B.50 (20 min.)
dr hab. n med. Lubomir Bodnar, Dyrektor Siedleckiego Centrum Onkologii

16.40- 17.00 Strategia stosowania zaawansowanej diagnostyki genetycznej. (20 min.)
dr n. med. Andrzej Tysarowski, kierownik Pracowni Genetycznej, Narodowy Instytut Onkologii - PIB w Warszawie

17.00 -17.20 Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia. (20 min.)
mec. Adam Twarowski Członek Komisji Bioetycznej w Narodowym Instytucie Onkologii – PIB w Warszawie

17.20 - 17.40 Pytania i odpowiedzi- studium przypadków.
 
Link do programu: