2021-11-14

Polska Szkoła Biologii Molekularnej w Praktyce

Polska Szkoła Biologii Molekularnej w praktyce „Współczesne badania genetyczne w onkologii oraz możliwość ich finansowania przez płatnika w zależności od wykorzystanej technologii oraz rodzaju badanego materiału” cz.II odbędą się w dniu 24.11.2021 lub 07.12.2021 w godzinach 15.00-18.00 (on-line). 

Warsztaty prowadzone w ramach „Polskiej szkoły biologii molekularnej” maja na celu przybliżenie lekarzom onkologom podstaw biologii molekularnej i genetyki, a także wykorzystanie tej wiedzy w diagnostyce molekularnej i praktyce klinicznej.Onkologia przyszłości to przede wszystkim medycyna precyzyjna, personalizowana dla każdego pacjenta a jej nieodłączną część stanowić będzie zaawansowana diagnostyka molekularna w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie biologii molekularnej nowotworów.

W trakcie szkolenia będą poruszone następujące tematy:

15.00 – 15.10 Diagnostyka genetyczna i molekularna na przykładzie niedrobnokomórkowego raka płuca, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

15.10 – 15.20 Strategia diagnostyki genetycznej w wybranych nowotworach guzów litych: w raku piersi, jelita grubego, prostaty, płuca, czerniaka. dr hab. n med. Beata Jagielska, Prezes PKMP;

15.20- 15.50 Algorytmy diagnostyczne oraz rodzaje badań genetycznych w wybranych typach nowotworów dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie

15.50-16.20 Teranostyczne implikacje biologii molekularnej w patologii układu moczowo-płciowego, po wprowadzonych zmianach załącznika nr 7, dr n.med. Michał Pyzlak, Zakład Patologii, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie, Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej

16.20-16.35 Zaawansowana diagnostyka mięsaków z wykorzystaniem technologii NGS,
dr n.med. Katarzyna Seliga, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

16.35- 16.55 Badania genetyczne w nowotworach o uwarunkowaniu dziedzicznym dr Dorota Nowakowska, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

16.55- 17.10 Finansowanie badań genetycznych w ramach zawartych umów z NFZ - aspekty rozliczeniowe, finansowe i prawne, mgr inż. Magdalena Sakowicz, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

17.10 -17.25 Badania genetyczne w nowotworach u dzieci, dr hab. n.med. prof. nadzw. Anna Raciborska, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

17.25- 17.40 Nowe wyzwania genetyczne w neuropatologii dorosłych i dzieci dr hab.n.med. Wiesława Grajkowska, Zakład Patologii/ Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

17.40- 17.45 Zakończenie i podsumowanie
Szkolenie będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami, pracowników sektorów ochrony zdrowia. Wydarzenie poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze.

Prelegenci:
dr hab.n.med. prof.nadzw. Anna Raciborska, Instytut Matki i Dziecka
 dr hab.n.med. Wiesława Grajkowska Zakład Patologii/ Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej
dr n. med. Andrzej Tysarowski, kierownik Pracowni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii - PIB w Warszawie
dr n.med. Michał Pyzlak, Zakład Patologii, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie
dr n.med. Katarzyna Seliga, Pracownia Genetyczna, Narodowego Instytutu Onkologii - PIB w Warszawie
mgr inż. Magdalena Sakowicz, Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych
Narodowego Instytutu Onkologii – PIB w Warszawie
Link do rejestracji

Program warsztatu